Public Diplomacy and Academic Mobility in Sweden

229.00 kr

The Swedish Institute and Scholarship Programs for Foreign Academics 1938–2010

 

Andreas Åkerlund

Offentlig diplomati (Public Diplomacy) är politik som handlar om att skapa sympatier för den egna nationen i utlandet genom att främja kultur och utbildning. Akademiskt utbyte är ett viktigt verktyg i den offentliga diplomatins verktygslåda. Att ta emot utländska akademiker är ett sätt att både påverka utländska eliter och att skapa stabila internationella nätverk. Detta betyder att akademisk mobilitet och den högre utbildningens internationalisering påverkas av utrikespolitik och diplomatiska överväganden, såväl genom historien som i nutiden.

I boken Public Diplomacy and Academic Mobility in Sweden analyserar historikern Andreas Åkerlund olika svenska stipendieprogram för utländska akademiker i ett långtidsperspektiv. Med fokus på Svenska institutet anknyter författaren en kvantitativ analys av inkommande stipendiater till den svenska politiken inom akademiskt utbyte och stipendiegivandets praktik. Boken visar hur offentlig diplomati, utrikespolitik, bistånd och idén om en kunskapsdriven ekonomisk utveckling med tillhörande internationell konkurrens har påverkat den akademiska mobiliteten till Sverige under 1900-talet.

Artikelnr: 9789188168511 Kategorier: , ,
Beskrivning

Andreas Åkerlund (1977) är docent i historia vid Uppsala universitet. Hans avhandling Mellan akademi och kulturpolitik från 2010 handlar om lektorat i svenska språket vid tyska universitet 1906–1945 och han har tidigare skrivit om svensk-tyska akademiska kontakter under nazismen, förhållandet mellan språkundervisning i utlandet och nationell självbild, och på senare tid om offentlig diplomati, den högre utbildningens internationalisering och akademiskt utbyte. Public Diplomacy and Academic Mobility in Sweden är hans andra bok.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Andreas Åkerlund

ISBN

978-91-88168-51-1

Pris

229 kr

Sidantal

246 sid

Titel

Public Diplomacy and Academic Mobility in Sweden: The Swedish Institute and Scholarship Programs for Foreign Academics 1938–2010

Utgiven

2016

Press/bilder

Press/bilder