Nyttan med folklig bildning

295.00 kr

En studie av kapitalformer i folkbildande verksamhet

 

Bernt Gustavsson & Matilda Wiklund (red.)

De starkaste drivkrafterna bakom utbildningssatsningar har under senare årtionden varit snäva perspektiv av ekonomisk vinning – för staten och för den enskilde. Men begreppet ”bildning” innebär en utveckling av mänskliga förmågor bortom böcker och klassisk kunskapsteori. ”Nytta” är något mer än endast krass ekonomisk avkastning och ”folk” är något annat, större än summan av en nations medborgare.

Idag växer dock nya, mindre traditionella synsätt fram på syftet med och effekterna av folklig bildning, såväl i Sverige som runtom i världen. I Nyttan med folklig bildning vidgar författarna förståelsen av sambanden mellan bildning och nytta genom att utgå från hur socialt, kulturellt och teknologiskt kapital påverkar det ekonomiska kapitalet. Vad händer med människor som deltar i studiecirklar och kurser på folkhögskolor? Hur påverkas deras hälsa och hur speglas sådana verksamheter i massmedia?

Boken bygger på ett antal studier av hur olika former av kapital växer till i studieförbund och på folkhögskolor. Texterna är skrivna av forskare från olika discipliner som samarbetat kring ämnet över en längre tid som ett gemensamt forskningsprojekt. Boken ger central förståelse av samtida folkbildning och dess villkor.

Då denna titel trycks på beställning är leveranstiden längre.

Artikelnr: 9789188168863 Kategorier: , ,
Beskrivning

Bernt Gustavsson är tidigare professor vid Örebro universitet, numera vid NTNU i Trondheim. Han har forskat i och skrivit ett antal böcker om kunskap, bildning och demokrati. Folkbildning är ett av hans huvudsakliga forskningsområden.

Matilda Wiklund är lektor i pedagogik och verksam som lärare och forskare vid Örebro universitet. Hennes forskning behandlar relationer mellan medier och utbildning. Hon är specifikt intresserad av vilka bilder medierna skapar i rapportering och debatt om utbildningsrelaterade frågor.

Information
Boktyp

Häftad

Författare

Bernt Gustavsson, Matilda Wiklund

ISBN

978-91-88168-86-3

Tidigare upplaga

978-91-87351-14-3, Häftad

Pris

295 kr

Sidantal

288 sid

Titel

Nyttan med folklig bildning: En studie av kapitalformer i folkbildande verksamhet

Utgiven

2013