Didactic classroom studies

245.00 kr

A potential research direction
Christina Osbeck, Åke Ingerman & Silwa Claesson (red.)

Scroll down for English.

Genom konkreta studier som sätter klassrumsarbetet i fokus visar en grupp didaktikforskare vid Göteborgs universitet hur klassrummets händelser och möjligheter ramas in av givna förutsättningar och på så sätt får olika didaktiska konsekvenser för undervisning och lärande i olika ämnen.

I sina texter undersöker skribenterna klassrummens karaktär på olika utbildningsnivåer och i skiftande ämnen såsom matematik, svenska, samhälls- och naturvetenskap samt hem- och konsumentkunskap. Redaktörerna diskuterar och analyserar betydelsen av klassrumsstudier i ett övergripande och framåtsyftande kapitel där de skissar denna orientering som en möjlig forskningsinriktning. Bokens innehåll sätts även i ett internationellt och historiskt sammanhang.

Författarna i Didactic classroom studies har ambitionen att på ett praktiknära sätt visa på styrkan i klassrumsstudiernas bidrag till didaktisk forskning. Samtidigt vill de med utgångspunkt i sitt empiriska material bidra till en vidare utveckling av just didaktiska klassrumsstudier som forskningsinriktning.

 

Medverkande

Shirley Booth, Göteborgs universitet

Sylvana Sofkova Hashemi, Göteborgs universitet

Anna Maria Hipkiss, Göteborgs universitet

Britt Holmberg, Göteborgs universitet

Cecilia Kilhamn, Göteborgs universitet & Uppsala universitet

Kirsti Klette, Universitetet i Oslo

Angelika Kullberg, Göteborgs universitet

Annika Lilja, Göteborgs universitet

Rimma Nyman, Göteborgs universitet

Miranda Rocksén, Göteborgs universitet

Elisabeth Rystedt, Göteborgs universitet & Stockholms universitet

Christina Skodras, Göteborgs universitet

 

English

In Didactic classroom studies a group of researchers from the University of Gothenburg who are working in the Scandinavian ‘didactics’ tradition show how pupil perspectives, teacher priorities, content and context interrelate, and have different didactical consequences for teaching and learning.

Using practical examples the authors examine the nature of classroom work at various levels of education and in the full range of subject areas, including mathematics, science, languages, social science, and home economics. The editors then single out the importance of classroom studies as a potential research direction in didactic studies. Finally, the essays are placed in an international and historical context by Professor Kirsti Klette, University of Oslo.

The authors of this volume – all active at the Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies – set out to show the strong contribution made by classroom studies to didactic research. At the same time, their empirical studies contribute concretely to the further development of didactic classroom studies as a research area.

Artikelnr: 9789188661456 Kategorier: , ,
Beskrivning

Christina Osbeck, docent och universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen, arbetar i sin forskning framförallt med religionsdidaktik, det vill säga undervisning och lärande inom svensk skolas breda religionskunskapsämne som också innefattar etik och livstolkning, områden som är särskilt centrala i hennes forskning.

 

Åke Ingerman, professor i ämnesdidaktik med inriktning mot naturvetenskap och teknik fokuserar i sin forskning särskilt på fysikdidaktisk forskning inom högre utbildning och meningsskapande i gruppdiskussioner, vanligen utifrån en fenomenografisk och variationsteoretisk ansats.

 

Silwa Claesson, professor emerita i pedagogik, har arbetat med hermeneutiska och fenomenologiska studier – huvudsakligen med ett fokus på relationen mellan pedagogiska teorier och lärares vardagliga klassrumsarbete.

Information
Titel

Didactic classroom studies: A potential research direction

Författare

Åke Ingerman, Christina Osbeck, Silwa Claesson (red.)

Boktyp

Inbunden

ISBN

978-91-88661-45-6

Sidantal

244 sid

Utgiven

2018

Pris

245 kr

Press/bilder

Press/bilder