Den svenska skolgårdens historia

239.00 kr

Skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum
Anna Larsson, Björn Norlin & Maria Rönnlund

De flesta av oss har minnen kopplade till vår gamla skolgård – raster med avsides ro eller vild lek, gymnastiklektioner med idrott och tävlingar eller undervisning, kanske i naturkunskap eller bild. Idag har skolgården blivit en naturlig del av skolan, men hur har denna plats blivit så självklar?

I sin intresseväckande bok redogör författarna Anna Larsson, Björn Norlin och Maria Rönnlund för den svenska skolgårdens historia utifrån historiskt källmaterial och människors minnesberättelser. De beskriver hur skolgården har tagit form och förändrats som koncept, hur den fysiskt har formgetts och utvecklats, och hur den har använts för social samvaro.

Boken ger en ny och samlad kunskap om skolans utemiljö som ett pedagogiskt och socialt rum, både i en historisk och nutida kontext.

Författare

Anna Larsson är verksam som professor och forskningsledare vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.

Foto: Mattias Pettersson

 

 

 

 

 

 

Björn Norlin är docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och lektor i pedagogik vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet.

Foto: Ulrika Salén

 

 

 

 

 

 

Maria Rönnlund är verksam som lärare och forskare vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet.

Foto: Mattias Pettersson

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Anna Larsson, Björn Norlin, Maria Rönnlund

ISBN

978-91-88168-83-2

Pris

239 kr

Sidantal

290 sid

Titel

Den svenska skolgårdens historia: Skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum

Utgiven

2017

Press/bilder

Press/bilder