Neither Fish nor Fowl

209.00 kr

Educational Broadcasting in Sweden 1930–2000

 

Maija Runcis & Bengt Sandin

Utbildningsradion etablerades och växte i betydelse under 1900-talet. Snart blev den en viktig arena för budskap som skulle främja framväxten av det svenska välfärdssystemet. Radio- och tv-media var kraftfulla instrument för moderniseringen av Sverige och olika aktörer fick möjlighet att nå ut till en stor publik med sina budskap.

I Neither Fish nor Fowl tittar historikerna Bengt Sandin och Maija Runcis närmare på utbildningsprogrammen, de statliga instanserna, allmänhetens inlägg, och de politiska och professionella intressena kring UR. Myndigheter, lärare, intresseorganisationer och journalister hade en egen önskan om att kunna forma framtiden och alla starka åsikter om utbildningsprogrammens roll.

Men utbildning i etermedia var en del av public service och en stridsfråga blev huruvida utbildnings­programmen skulle förbli en del av public service som betonas då det gällde andra medier, en statlig instans eller något mittemellan? Författarna blottlägger i sin studie kampen om utbildningsprogrammens roll och den politiska diskussionen i välfärdsstaten.

Educational media has been a contested arena in the creation and communication of the Swedish welfare system – it was an important instrument of modernization. In Neither Fish nor Fowl historians Bengt Sandin and Maija Runcis have a close look on how the educational broadcasting was negotiated between government agencies, public inquiries, political and professional interests.

The state authorities, civil society organizations, educators and journalists had strong opinions about the role of educational broadcast media that reflected a desire to form the future.

Educational programmes were also part of a public service system which increasingly emphasized its independence from state control. But was broadcast education to be a part of public service, a government agency or something else – a red herring? This study provides insights into the struggle over the role of educational media and the political communication in the welfare state.

Artikelnr: 9789185509157 Kategorier: ,
Beskrivning

 

Maija Runcis är docent i historia vid Södertörns högskola. Hennes forskning kretsar kring den svenska välfärdsstaten sett ur ett minoritetsperspektiv – utsatta individer, invandrare och barn. Maija Runcis arbetar för närvarande med ett forskningsprojekt om familjepolitik i forna Sovjet.

Bengt Sandin är professor vid Tema Barn vid Linköpings universitet. Han har medverkat som redaktör för böckerna Understanding Literacy in its Historical Contexts, Neither Fish nor Fowl och Situating Child Consumption. 

Situating Child Consumption medverkar Bengt Sandin tillsammans med Anna Sparrman och Johanna Sjöberg. De tre redaktörerna är idag verksamma vid den tvärvetenskapliga forskningsinstitutionen Tema Barn vid Linköpings universitet. Forskningen vid tema Barn handlar om barndom, barnperspektiv, barns perspektiv, kultur i historisk samt samtida perspektiv.

Fotograf: Tobias Samuelsson

Webbsidahttp://www.tema.liu.se/tema-b/medarbetaren/bengt-sandin?l=sv

Information
Författare

Bengt Sandin, Maija Runcis

Illustrerad

Illustrerad i svartvitt

ISBN

978-91-85509-15-7

Pris

209 kr

Sidantal

208 sid

Titel

Neither Fish nor Fowl: Educational Broadcasting in Sweden 1930-2000

Utgiven

2010