Understanding Literacy in its Historical Contexts

219.00 kr

Socio-Cultural History and the Legacy of Egil Johansson

 

Harvey J. Graff, Alison Mackinnon, Bengt Sandin & Ian Winchester (red.)

Under nära 30 år har den svenske pastorn och socialhistorikern Egil Johanssons forskningsinsats förbluffat den internationella akademiska världen. Johansson, som tidigt kom att intressera sig för kyrkoförsamlingarnas arkiv i norra Sverige, och särskilt för kyrkornas undervisningsregister, upptäckte dessa dokuments unika potential för att få en inblick i läs- och skrivkunnighetens historia i Sverige.

Understanding Literacy in its Historical Contexts undersöker en grupp internationella framstående forskare möjligheterna av en vidare tillämpning av centrala delar av den tidiga forskningen om alfabetiseringsprocessen. Den snabba tillväxten inom detta forskningsfält under de två senaste decennierna, som delvis är ett resultat av Egil Johanssons tidiga banbrytande upptäckter, har gett fältet en framskjuten plats inom historieämnet.

Egil Johanssons utvecklade nydanande metoder att analysera den insamlade datan på, metoder som än idag hjälper historiker jorden runt att bättre förstå det förflutna. Tillsammans med ett flertal medarbetare grundade Egil Johansson också en stor databas för kyrkoarkiv, vilken också den fortfarande bidrar till forskningen om det förindustriella samhället. Egil Johanssons forskningsinsats spänner över ett brett socialhistoriskt spektra som innefattar förutom den historiska alfabetiseringsprocessen även religions- och genushistoria.

Slut i lager

Artikelnr: 9789185509072 Kategorier: , , ,
Beskrivning

Bengt Sandin är professor vid Tema Barn vid Linköpings universitet. Han har medverkat som redaktör för böckerna Understanding Literacy in its Historical Contexts, Neither Fish nor Fowl och Situating Child Consumption. 

Situating Child Consumption medverkar Bengt Sandin tillsammans med Anna Sparrman och Johanna Sjöberg. De tre redaktörerna är idag verksamma vid den tvärvetenskapliga forskningsinstitutionen Tema Barn vid Linköpings universitet. Forskningen vid tema Barn handlar om barndom, barnperspektiv, barns perspektiv, kultur i historisk samt samtida perspektiv.

Alison Mackinnon

Harvey J. Graff

Ian Winchester

 

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Alison Mackinnon, Bengt Sandin, Harvey J. Graff, Ian Winchester

Illustrerad

Illustrerad i svartvitt

ISBN

978-91-85509-07-2

Pris

219 kr

Sidantal

304 sid

Titel

Understanding Literacy in its Historical Contexts: Socio-Cultural History and the Legacy of Egil Johansson

Utgiven

2009