Yrkesutbildningens formering i Sverige 1940–1975

219.00 kr

Lars Pettersson, Anders Nilsson, Peter Håkansson & Fay Lundh Nilsson

Yrkesutbildningen i gymnasieskolan debatteras ständigt och kritiseras ofta. Det är egentligen inte så konstigt eftersom den ska uppfylla många krav som inte alltid är så lätta att förena. Det svenska sättet att organisera yrkesutbildning kännetecknas bland annat av krav på likställdhet mellan teoretiska och yrkesinriktade program och att elever vid de yrkesinriktade programmen både förväntas uppnå högskolebehörighet och bli väl förberedda för yrkeslivet.

I studien Yrkesutbildningens formering i Sverige 1940–1975 beskriver en grupp ekonomhistoriker hur utbildningsideal och samhällsvillkor påverkat utvecklingen av dessa utbildningar under en kritisk period när den ”svenska yrkesutbildningsmodellen” formerades. Den är unik i ett internationellt perspektiv och har, trots många reformer, i allt väsentligt behållit sina kännetecken sedan den cementerades för mer än fyrtio år sedan.

Hur och varför kom den svenska yrkesutbildningsmodellen att skapas och utvecklas? För att förstå det måste även dess ursprung och framväxt förstås – något som debatten ofta missar. Författarnas syfte är att ge kunskap om den yrkesutbildning som föregick den nuvarande utbildningsmetoden, men också att ge nya insikter i de processer som ledde fram till att en helt ny modell etablerades.

Artikelnr: 9789187351297 Kategorier: ,
Författare

Lars Pettersson är docent i ekonomisk historia och knuten till Ekonomisk-historiska institutionen i Lund. Hans forskning har i stor utsträckning behandlat humankapitalets roll i den svenska ekonomiska omvandlings- och tillväxtprocessen. Speciellt har han intresserat sig för den gymnasiala yrkesutbildningen. Den utbildningskategorin har även varit i fokus i det utredningsarbete han under senare år ägnat sig åt inom ramen för Nationella Lärlingskommitténs och Nordiska Ministerrådets verksamhet.

Anders Nilsson är professor i ekonomisk historia vid Ekonomiskhistoriska institutionen vid Lunds universitet, där han har lett flera forskningsprojekt om yrkesutbildning och publicerat sin forskning såväl nationellt som internationellt. Nilssons senare publikationer utgörs bland annat av Vocational education and training – an engine for growth and a vehicle for social inclusion?, International Journal of Training and Development, Vol. 14, No. 4, December 2010; Human Capital and Economic Growth: Sweden 1870-2000, Cliometrica, Vol. 3, No. 2, July 2009 (tillsammans med Jonas Ljungberg); Två sidor av samma mynt? Folkbildning och yrkesutbildning vid de nordiska folkhögskolorna (2010, tillsammans med Fay Lundh Nilsson); och Yrkesutbildningen i Sverige 1850–1910 (2008).

Webbsidahttp://www.lu.se/lucat/user/a736a2883d0bc35b80487ed3b92da4a4

Peter Håkansson är fil. dr i ekonomisk historia och verksam vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering vid Malmö högskola. Håkansson disputerade år 2011 på avhandlingen Ungdomsarbetslösheten – om övergångsregimer, institutionell förändring och socialt kapital. Hans forskningsintresse rör sig i gränslandet mellan civilsamhällets och utbildningssektorns betydelse, socialt kapital samt institutionell förändring. För närvarande arbetar Håkansson även med Folkbildningsrådets projekt om studieförbundens kulturprogram.

Fotograf: Dubravka Ida Gladin

Webbsidahttp://forskning.mah.se/id/ac5632

Fay Lundh Nilsson är fil. dr i ekonomisk historia och verksam vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet. Hon har nyligen varit engagerad i två forskningsprojekt som handlat om utvecklingen av yrkesutbildningen i Sverige och leder för närvarande forskningsprojektet Lärande och kunskapsöverföring genom arbetskraftmigration som finansieras av Vetenskapsrådet. Hon har varit redaktör tillsammans med Anders Nilsson för antologin Två sidor av samma mynt? Folkbildning och yrkesutbildning vid de nordiska folkhögskolorna (2010).

 

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Anders Nilsson, Fay Lundh Nilsson, Lars Pettersson, Peter Håkansson

ISBN

978-91-87351-29-7

Pris

219 kr

Sidantal

192 sid

Titel

Yrkesutbildningens formering i Sverige 1940-1975

Utgiven

2013