Två sidor av samma mynt?

229.00 kr

Folkbildning och yrkesutbildning vid de nordiska folkhögskolorna

 

Anders Nilsson (red.)

I den nordiska folkhögskolan har det alltid funnits ett inslag av praktisk skolning: exempelvis har lantmän och fritidsledare kunnat få sin utbildning där. Men de praktiska utbildningarna var länge en ”icke-fråga” när folkbildningsforskningen satte fart. I Två sidor av samma mynt? belyser en grupp nordiska forskare spänningen mellan folkbildning och yrkesutbildning och lyfter fram hur förhållandet mellan inriktningarna utvecklats över tiden.

Författarna gör nedslag i folkhögskolornas konkreta verklighet, bland timplaner och pedagogiska ideal, från mitten av 1800-talet till idag. Texterna spänner över stora områden tidsmässigt, geografiskt och ämnesmässigt, och pekar på såväl gemensamma drag som skillnader i verksamheten hos de nordiska folkhögskolorna.

Tidigare forskning om folkhögskolorna har präglats av skolformens folkbildande karaktär. Fokus har legat på arvet efter den inflytelserike danske prästen och föregångaren N. F. S. Grundtvig, och på betoningen av folkhögskolan som en väg till ett aktivt medborgarskap. I Två sidor av samma mynt? nyanserar och fördjupar skribenterna den gängse bilden av den nordiska folkhögskolan av igår och idag.

 

Medverkande:

Mette Eriksen Havsteen Mikkelsen
Hans Henrik Hjermitslev
Ove Korsgaard
Inger Landström
Fay Lundh Nilsson
Anders Nilsson
Erik Nylander
Anna Norholm Lundin
Pål Henning Bodtker Walstad
Christine Zeuner

Artikelnr: 9789185509553 Kategorier: ,
Beskrivning

Anders Nilsson är professor i ekonomisk historia vid Ekonomiskhistoriska institutionen vid Lunds universitet, där han har lett flera forskningsprojekt om yrkesutbildning och publicerat sin forskning såväl nationellt som internationellt. Nilssons senare publikationer utgörs bland annat av ”Vocational education and training – an engine for growth and a vehicle for social inclusion?”, International Journal of Training and Development, Vol. 14, No. 4, December 2010; ”Human Capital and Economic Growth: Sweden 1870–2000”, Cliometrica, Vol. 3, No. 2, July 2009 (tillsammans med Jonas Ljungberg); Två sidor av samma mynt? Folkbildning och yrkesutbildning vid de nordiska folkhögskolorna (2010, tillsammans med Fay Lundh Nilsson); och Yrkesutbildningen i Sverige 1850–1910 (2008).

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Anders Nilsson

ISBN

978-91-85509-55-3

Pris

229 kr

Sidantal

224 sid

Titel

Två sidor av samma mynt?: Folkbildning och yrkesutbildning vid de nordiska folkhögskolorna

Utgiven

2010