En av staten godkänd historia

249.00 kr

Förhandsgranskning av svenska läromedel och omförhandlingen av historieämnet 1938–1991
Henrik Åström Elmersjö

Läromedel i historia blir ofta föremål för intensiva debatter, förmodligen på grund av att de är tänkta att kanalisera ett officiellt samhälleligt minne. Diskussionerna i sig själva påverkar också synen på det förflutna. Idag har vi läromedel i historia som fokuserar på andra frågeställningar än 1940- talets läroböcker.

En av staten godkänd historia undersöker historikern Henrik Åström Elmersjö samhällelig förhandling om historia genom det nyckelhål som den statliga förhandsgranskningen av historieläromedel utgjorde. Dynamiken i åsiktsförskjutningarna kring vilken historia som var viktig framträder tydligt i just läromedelsgranskningen. De sakkunniga granskarna både hämmade och drev på läromedelsutvecklingen.

Elmersjö visar i sin studie hur diskussioner om historieläromedel på ett särskilt sätt bidrar till vår kunskap om hur historien förändras i relation till nya upplevelser om vad som är viktigt i den.

Artikelnr: 9789188168788 Kategorier: ,
Beskrivning

Henrik Åström Elmersjö (f. 1978) är fil.dr, forskare och lärare i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. I sin forskning har han intresserat sig för både historiekulturella och utbildningshistoriska frågor. Han är en av redaktörerna för den utbildningshistoriska tidskriften Nordic Journal of Educational History.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Henrik Åström Elmersjö

ISBN

978-91-88168-78-8

Pris

249 kr

Sidantal

368 sid

Titel

En av staten godkänd historia: Förhandsgranskning av svenska läromedel och omförhandlingen av historieämnet 1938–1991

Utgiven

2017

Press/bilder

Press/bilder