Skolans kriser

239.00 kr

Historiska perspektiv på utbildningsreformer och skoldebatter
Joakim Landahl, David Sjögren & Johannes Westberg (red.)

Skolväsendet utvecklades explosionsartat i Sverige under 1900-talet. Från att stora delar av befolkningen saknat grundläggande utbildning fick alla barn tillgång till skola och efter avslutad skolgång möjligheter till eftergymnasial utbildning. Men med expansionen har också följt en kontinuerlig, ofta tillspetsad kritik där olika slags krisscenarier har målats upp. Politiker, forskare och debattörer har alla på olika sätt formulerat sitt missnöje med skolan.

Skolans kriser belyser en grupp forskare kontinuiteter och förändringar i kritiken över tid. De tar upp debattfrågor som sexualundervisning, skolans estetiska fostran, internationell skolstatistik och elevers skrivförmåga.

Skribenterna uppmanar oss att reflektera över olika förväntningar som finns och den kritik som riktas mot skolan. Hur uppstår intrycket av kris i skolan? Vad har kritiken gällt och hur har den påverkat utbildningspolitiken? Det här är en bok som är angelägen för alla: politiker, lärare och den engagerade allmänheten.

Medverkande

Sara Backman Prytz, Stockholms universitet

Stina Hallsén, Uppsala universitet

Magnus Hultén, Linköpings universitet

Joakim Landahl, Stockholms universitet

Germund Larsson, Uppsala universitet

Jonathan Lilliedahl, Örebro universitet

Anne-Li Lindgren, Stockholms universitet

Gunnlaugur Magnússon, Uppsala universitet

Martin Malmström, Lunds universitet

Johanna Ringarp, Stockholms universitet & Uppsala universitet

Johan Samuelsson, Karlstads universitet

David Sjögren, Uppsala universitet

Johannes Westberg, Universitetet i Groningen & Örebro universitetet

Artikelnr: 9789188909787 Kategorier: ,
Författare

Joakim Landahl är professor i pedagogik med inriktning mot utbildningshistoria vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. För närvarande forskar han om internationella kunskapsmätningar (IEA och Torsten Husén), pedagogikdisciplinens historia, elevrörelsen samt folkskollärarkårens vardags- och yrkesliv.

David Sjögren är docent i historia och lektor i pedagogik på Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Han har under en längre tid bland annat arbetat med nationella minoriteters utbildningshistoria.

Johannes Westberg är professor i utbildningens historia och filosofi vid universitetet i Groningen, Nederländerna, och professor i pedagogik vid Örebro universitet. Han har framför allt ägnat sig åt förskolans och folkskolans historia, och är bland annat redaktör till antologin School Acts and the Rise of Mass Schooling (2019) och författare till monografin Funding the Rise of Mass Schooling (2017).

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

David Sjögren, Joakim Landahl, Johannes Westberg

Illustrerad

Illustrerad i svartvitt

ISBN

978-91-88909-78-7

Pris

239 kr

Sidantal

288 sid

Titel

Skolans kriser: Historiska perspektiv på utbildningsreformer och skoldebatter

Utgiven

2021

Press/bilder

Press/bilder