Visioner, vägval och verkligheter

230.00 kr

Svenska universitet i utveckling efter 1940

 

Carl-Gustaf Andrén

Svenska universitet och högskolor har genomgått en fullständig omvandling under 1900-talet. En utbildningsboom skapade växande behov och fler krav från universitetsledningar, studenter och politiker. Tillkomsten av nya lärosäten, meningsskillnaderna kring kraven på lärarna och dragkampen mellan externa och interna aktörer har vållat debatter under decennier.

I Visioner, vägval och verkligheter gör nestorn i universitetsvärlden, Carl-Gustaf Andrén, en historisk överblick över de bärande idéer och motiv som stått bakom utvecklingen. Utifrån sin unika erfarenhet genomlyser han styrmekanismerna och besluten kritiskt. Varför valde man vissa lösningar och vilka var motiven? Fram träder viljestarka beslutsfattare, ofta med djup förankring i utbildningssamhället och den utbildningspolitiska sfären, som målmedvetet sökt förverkliga sina ideal.

I sin kartläggning vill författaren förstå drivkrafterna i förändringarna och hur verkligheten tedde sig då besluten genomförts. Kanske finns det möjligheter att också formulera en strategi för en stabil utveckling av verksamheten, att förnya och förbättra högskolearbetet genom att lära av historien?

Slut i lager

Artikelnr: 9789187351266 Kategorier: , ,
Författare

Carl-Gustaf Andrén var teolog, professor och universitetskansler, verksam i Lund även efter sin pensionering 1987.

Han disputerade 1957 vid Lunds universitet och utnämndes 1967 till professor i praktisk teologi med kyrkorätt. Han tjänstgjorde i såväl undervisning som administration vid Lunds universitet. Åren 1977-1980 var han universitetets rektor, och utnämndes senare till universitetskansler 1980-1987.

C-G Andrén innehade en rad uppdrag inom olika statliga utredningar samt styrelser för organisationer och företag. Han är också ledamot och hedersledamot av ett stort antal lärda samfund, däribland Kungliga Vetenskapsakademien, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungliga Vitterhetsakademien.

Fotograf: Anders Andrén

Webbsidahttp://www.teol.lu.se/person/CarlGustafAndren/

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Carl-Gustaf Andrén

ISBN

978-91-87351-26-6

Pris

230 kr

Sidantal

288 sid

Titel

Visioner, vägval och verkligheter: Svenska universitet i utveckling efter 1940.

Utgiven

2013