Levd religion

258.00 kr

Det heliga i vardagen
Daniel Enstedt & Katarina Plank (red.)

Religion kan inte reduceras till tradition, text och tro. Den är levd – det vill säga en kroppsligt förankrad praktik som både är könad och situerad.

Till den indiska pilgrimsorten Rishikesh kommer människor från hela världen för att utöva yoga och delta i satsang. I San Antonio, Texas, samlas evangelikat kristna med apokalyptiska övertygelser för bibelstudier och vardagsbestyr. Runt om i Sverige möts människor i tantristiska parövningar och andligt sökande. Samtidigt navigerar homosexuella muslimska män i vardagen, mellan familjens förväntningar, religionens föreskrifter och samhällets normer.

I Levd religion samlas religionsvetenskapliga forskare som empiriskt, metodiskt och teoretiskt arbetar utifrån ett levd religionperspektiv. Genom egna fallstudier visar de hur man kan gripa sig an fenomenet religion utifrån detta spännande forskningsfält.

Skribenterna sätter religionens rituella, rumsliga, materiella och narrativa aspekter i fokus och betonar hur gränserna mellan olika religioner kan vara otydliga i vardagslivet. Likaså belyser de hur de normer och praktiker som är förknippade med specifika religiösa traditioner, auktoriteter eller texter utmanas och förhandlas i vardagens olika religiösa sammanhang.

 

Medverkande

Olivia Cejvan, Lunds universitet

Daniel Enstedt, Göteborgs universitet

Marianne Qvortrup Fibiger, Århus universitet

Karin Kittelmann Flensner, Högskolan Väst

Fredrik Gregorius, Linköpings universitet

Anne-Christine Hornborg, Lunds universitet

Wilhelm Kardemark, Göteborgs universitet

Lisa Lannerås, ämneslärare i Karlstad

Erica Li Lundqvist, Malmö universitet

Jessica Moberg, Göteborgs universitet

Magdalena Nordin, Göteborgs universitet

Katarina Plank, Karlstads universitet

Lena Roos, Södertörns högskola

Simon Sorgenfrei, Södertörns högskola

Simon Stjernholm, Köpenhamns universitet

Elin Thorsén, Göteborgs universitet

Åsa Trulsson, Linnéuniversitetet

Erika Willander, Uppsala universitet

Peter Åkerbäck, Stockholms universitet

Artikelnr: 9789188661784 Kategorier: ,
Författare

Daniel Enstedt är docent och lektor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hans forskning är i huvudsak samtidsorienterad och religionsbeteendevetenskapligt inriktad. Forskningsområdena täcker kristen tro, sexualitet och samlevnad, apostasi inom islam, och hur nyreligiösa föreställningar präglar familj och arbetsliv.

Katarina Plank, FD, disputerade 2011 på en avhandling om buddhistisk meditation och mindfulness inom ämnet religionshistoria vid CTR, Lunds universitet (Insikt och närvaro, 2011, Makadam förlag). Plank har bedrivit fältforskning bland svenska och thailändska buddhister i Sverige. Hennes forskningsintressen rör materialitet, migration, religiös praktik och sekulära uttryck för andlighet i relation till asiatiska religioner och tanketraditioner, och då speciellt buddhism.

Information
Titel

Levd religion: Det heliga i vardagen

Författare

Daniel Enstedt, Katarina Plank (red.)

Boktyp

Inbunden

ISBN

978-91-88661-78-4

Sidantal

352 sid

Utgiven

2018

Illustrerad

Illustrerad i svartvitt

Pris

258 kr

Press/bilder

Press/bilder

Levd religion