Reconsidering Religion, Law, and Democracy

229.00 kr

New challenges for Society and Research

 

Anna-Sara Lind, Mia Lövheim & Ulf Zackariasson (red.)

Hur hanterar västerländska, sekulariserade samhällen en alltmer komplex och mångsidig religion? I Reconsidering Religion, Law, and Democracy har författarna undersökt samspel och förhandlingar mellan å ena sidan religiösa organisationer och medborgare, å andra sidan staten, det juridiska systemet, media och sekulariserade medborgare.

Religion påverkar fortfarande många delar av det moderna samhället men ses idag, oftare än tidigare, som en allmän angelägenhet snarare än en privat. I och med detta uppstår nya utmaningar eller möjligheter för både akademisk forskning och i samhället i stort. De medverkande i denna antologi visar vad som händer när olika religiösa uttryck möter olika områden i samhället.

Författarna pekar särskilt på behovet av att utveckla en mer mångsidig förståelse av religionens roll i dagens samhälle. Genom att presentera fallstudier, nytänkande perspektiv och angelägna frågeställningar förespråkar de att en djupare kunskap kring religion bäst nås genom ytterligare och mer nyanserad tvärvetenskaplig forskning.

Antologin har tillkommit inom det tvärvetenskapliga programmet The Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy.


How are Western, mostly secular, societies handling religion in its increasingly pluralistic and complex forms? In Reconsidering Religion, Law, and Democracy the authors study the interaction and negotiations between religious organizations and religious citizens on the one hand, and the state, the judicial system, the media, and secular citizens on the other.

Religion has become increasingly visible in contemporary society and is, more often than before, recognized as a public matter and not merely a private issue. As such it presents new challenges or opportunities to scholarly research and to society at large. The contributors to this volume shed light on what follows when expressions of religion meet different spheres of society.

The authors explicitly point to the need to develop a more comprehensive understanding of the roles played by religion in society today. By presenting case studies, fresh perspectives and new questions they suggest that deeper knowledge is best achieved by further, increasingly nuanced interdisciplinary research. The anthology is edited by the research programme The Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy

Författare

Anna-Sara Lind

Mia Lövheim

Ulf Zackariasson

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Anna-Sara Lind, Mia Lövheim, Ulf Zackariasson

ISBN

978-91-88168-23-8

Pris

229 kr

Sidantal

272 sid

Titel

Reconsidering Religion, Law, and Democracy: New challenges for Society and Research

Utgiven

2016

Press/bilder

Press/bilder