Etik och genteknik

209.00 kr

Filosofiska och religiösa perspektiv på genterapi, stamcellsforskning och kloning

 

Carl-Gustaf Andrén & Ulf Görman (red.)

Kloning, genterapi, genmodifiering och stamcellsforskning är ord och begrepp som under senare år införlivats i vårt ordförråd. Många förhoppningar knyts till nya möjligheter de erbjuder. Men hur bedömer vi användningen av dem och vad bestämmer våra etiska ställningstaganden?

Etik och genteknik sätter fyra forskare in de brännande dagsaktuella etiska frågorna i ett långt historiskt sammanhang. De tar sin utgångspunkt i olika uppfattningar om människans värde och klarlägger skilda religiösa och filosofiska perspektiv på svårigheterna kring beslut rörande genteknik. Diskussionen sker i fyra avsnitt som i turordning belyser ämnet i sekulärfilosofiska, judiska, kristna och muslimska traditioner.

Författarna är knutna till det av Knut och Alice Wallenberg finansierade etikforskningsprogrammet i anslutning till Swegene och WCN vars mål är att undersöka centrala etiska problem relaterade till den postgenomiska forskningen. De medverkande arbetar vid Lunds universitet och Malmö högskola och bedriver forskning och utbildning inom områden som relaterar till etik och religion.

Artikelnr: 9789189116740 Kategorier: , , ,
Författare

Carl-Gustaf Andrén var teolog, professor och universitetskansler, verksam i Lund även efter sin pensionering 1987.

Han disputerade 1957 vid Lunds universitet och utnämndes 1967 till professor i praktisk teologi med kyrkorätt. Han tjänstgjorde i såväl undervisning som administration vid Lunds universitet. Åren 1977-1980 var han universitetets rektor, och utnämndes senare till universitetskansler 1980-1987.

C-G Andrén hade en rad uppdrag inom olika statliga utredningar samt styrelser för organisationer och företag. Han var också ledamot och hedersledamot av ett stort antal lärda samfund, däribland Kungliga Vetenskapsakademien, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungliga Vitterhetsakademien.

Ulf Görman

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Carl-Gustaf Andrén, Ulf Görman

ISBN

978-91-89116-74-0

Pris

209 kr

Sidantal

204 sid

Titel

Etik och genteknik: Filosofiska och religiösa perspektiv på genterapi, stamcellsforskning och kloning

Utgiven

2004