Mindfulness

219.00 kr

Tradition, tolkning och tillämpning
Katarina Plank (red.)

Mindfulness har snabbt ökat i popularitet de senaste åren, mycket tack vare den legitimitet som internationell forskning om arbetssättet bidragit till. I Sverige har mindfulness kommit att få stort genomslag i vården i form av olika behandlingsmetoder.

I den tvärvetenskapliga Mindfulness – tradition, tolkning och tillämpning lägger författarna humanistiska, samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga perspektiv på mindfulness. De gör nedslag även bland praktiserande buddhister, psykologer och mindfulnessinstruktörer och stimulerar till befruktande samtal mellan akademi och fältet där mindfulness lärs ut.

För första gången samlas forskare för att ge nya infallsvinklar på hur idéerna omtalas och synliggörs, och hur detta påverkar vår uppfattning om vad mindfulness ”är”. Antologins kritiska reflektioner syftar till att nyansera den populära bilden av mindfulness som enbart ”medveten närvaro”.

Medverkande:

Katarina Plank
Jenny Eklöf
Mats Hilte
Joakim Gavazzeni
Elisabeth Kenne Sarenmalm
Anne-Christine Hornborg
Per Drougge

Artikelnr: 9789187675171 Kategori:
Författare

Katarina Plank, FD, disputerade 2011 på en avhandling om buddhistisk meditation och mindfulness inom ämnet religionshistoria vid CTR, Lunds universitet (Insikt och närvaro, 2011, Makadam förlag). Plank har bedrivit fältforskning bland svenska och thailändska buddhister i Sverige. Hennes forskningsintressen rör materialitet, migration, religiös praktik och sekulära uttryck för andlighet i relation till asiatiska religioner och tanketraditioner, och då speciellt buddhism. Plank är verksam som lärare och forskare vid Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap vid Karlstads universitet.

Webbsida: https://www.kau.se/forskare/katarina-plank

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Katarina Plank

ISBN

978-91-87675-17-1

Pris

219 kr

Sidantal

240 sid

Titel

Mindfulness: Tradition, tolkning och tillämpning

Utgiven

2014