Fornminnen

239.00 kr

Det förflutnas roll i det kristna och förkristna Mälardalen

 

Ann-Mari Hållans Stenholm

Människor har genom tiderna kunnat blicka tillbaka på sitt förflutna och fundera på sin egen plats i släktleden. Inom arkeologisk forskning har tankar om minne och ”tradition” i äldre tid väckt nytt intresse. Bland annat har man gjort studier av så kallade överlagringar – nya gravar och hus som medvetet placerades på samma ställen som tidigare generationer valt – under järnåldern.

Fornminnen undersöker arkeologen Ann-Mari Hållans Stenholm överlagringar på gårdar under folkvandringstid och tidig medeltid. I ett omfattande källmaterial från de senaste femtio årens grav- och boplatsundersökningar i Mälardalen spårar hon intressanta mönster i tid och rum. I såväl historisk som förhistorisk tid hade människorna ett aktivt förhållande till sitt förflutna. Uttrycken och omfattningen av deras aktiviteter skiftade, och vi ser spår av dem i landskapet som påverkats över tid av generationer av bebyggare. Författaren gör en rad innovativa tolkningar av händelsekedjorna och kopplar dem till resonemang kring minneskonstruktion, kulturellt minne och historiekultur. Hon visar hur minnesskapandet i ett samhälle innebär ett komplext förhållande mellan rum och social struktur, mellan tid och människa samt mellan ritual och myt.

Författare

Ann-Mari Hållans Stenholm är fältarkeolog vid Arkeologiska uppdragsverksamheten, Riksantikvarieämbetet sedan snart tre årtionden. Hon har till stor del varit verksam i Mälardalen och ansvarat för en rad betydande arkeologiska undersökningar samt medverkat i flera böcker och vetenskapliga publikationer. Medlem i Arkeologiska samfundet och Svenska ICOMOS.

Information
Bokserie

Vägar till Midgård

Boktyp

Inbunden

Författare

Ann-Mari Hållans Stenholm

Illustrerad

Illustrerad i svartvitt

ISBN

978-91-89116-99-3

Pris

239 kr

Sidantal

328 sid

Titel

Fornminnen: Det förflutnas roll i det kristna och förkristna Mälardalen

Utgiven

2013