Att se och tänka med ritual

219.00 kr

Kontrakterande ritualer i de isländska sagorna

 

Peter Habbe

När vi betraktar en religiös ceremoni av något slag, exempelvis en begravning, kan vi kalla den för en ritual. I vardagsbruk är detta en användbar term, men om betraktaren gör anspråk på att vara forskare bör hon stanna upp och tänka över terminologin.

För en religionshistoriker är begreppet ritual så vanligt förekommande att det ibland skymmer sikten. Begreppet används ofta obetänksamt och det finns all anledning att diskutera hur ordet ritual ska bestämmas.

Att se och tänka med ritual utvecklar religionshistorikern Peter Habbe en begreppsapparat som syftar till att utvidga vetenskapens möjligheter att studera människors formaliserade praktik i såväl religiösa som profana sammanhang. Begreppet ritual blir en term att se och tänka med.

Författaren applicerar sin begreppsapparat på de medeltida isländska släktsagorna där skapandet av allianser mellan personer är ett viktigt tema, och att till exempel svära eder, ge gåvor och bekräfta överenskommelser med handslag har en central roll.

Artikelnr: 9789189116795 Kategorier: , , ,
Författare

Peter Habbe (f. 1964) tog teologie kandidatexamen vid Lunds universitet. Samtidigt blev han färdigutbildad gymnasielärare och har efter sin doktorandtjänst arbetat vid Västerviks gymnasium. Han har också skrivit läroböcker i religionskunskap och samhällskunskap för både högstadiet och gymnasiet.

Information
Bokserie

Vägar till Midgård

Boktyp

Inbunden

Författare

Peter Habbe

ISBN

978-91-89116-79-5

Pris

219 kr

Sidantal

277 sid

Titel

Att se och tänka med ritual: Kontrakterande ritualer i de isländska sagorna

Utgiven

2006