Myter om det nordiska

159.00 kr

– mellan romantik och politik

 

Catharina Raudvere, Anders Andrén & Kristina Jennbert (red.)

I dag associeras den förkristna nordiska mytologin ofta med politisk extremism; men samtidigt som vi ifrågasätter en bokhandel vid namn Midgård äter vi runmärkt smör och har en tunnelbanestation i Stockholm som heter Odenplan. Synen på vår nordiska mytologi är uppenbarligen komplex och svår att hantera i det offentliga samtalet, medan t.ex. den grekiska mytologin känns som en levande och mindre laddad angelägenhet.

Myter om det nordiska diskuterar författarna hur synen på den nordiska mytologin har förändrats. Från tiden fram till 1800-talets slut då våra gamla gudar var både politiskt och estetiskt gångbara till det nutida Sverige då myterna reducerats till skolbokskunskap och dess dådkraft har förpassats till historiens skräpkammare. Inte minst internationellt har våra nordiska gudasagor kopplats samman med rasmystik och den nya politiska högern.

Bakom boken står ledande forskare verksamma inom bl.a. religionshistoria och arkeologi. Myter om det nordiska är den första boken i skriftserien ”Vägar till Midgård” och författarna inleder medvetet i nutiden, eftersom alla studier av det förflutna också måste förhålla sig till den samtida debatten därom.

Artikelnr: 9789189116191 Kategorier: , , ,
Beskrivning

Catharina Raudvere är professor i religionshistoria vid Köpenhamns universitet och medlem i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Anders Andrén, f. 1952, är professor i arkeologi vid Stockholms universitet, och har tidigare varit lektor och professor i medeltidsarkeologi i Lund. Han har även varit gästforskare i Köpenhamn, Cambridge, Athen, Sydney, Uppsala och Heidelberg. Hans avhandling (1985) handlade om urbaniseringen i det medeltida Danmark. Därefter har han i sin forskning även ägnat sig åt historisk arkeologi i ett globalt perspektiv och religionsarkeologi, med inriktning mot förkristen nordisk religion. Han var en av tre projektledare för det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Vägar till Midgård. Bland hans arbeten märks Between artifacts and texts. Historical archaeology in global perspective (1998), Old Norse religion in long-term perspectives. Origins, changes, and interactions (2006) och Tracing Old Norse Cosmology (2013).

Kristina Jennbert är professor i arkeologi vid Lunds universitet. Så här formulerar hon själv sitt val av forskningsområde:

Jag fastnade för arkeologi redan på 1970-talet när vi studenter seminariegrävde ute i Ulamossen vid Vikhög. På sommaren grävde vi en stenåldersboplats i Ageröds mosse. Arkeologi facinerar. Inte bara det praktiska arbetet utan också de teoretiska perspektiven. Hur kan man med hjälp av materiell kultur och textfragment tolka människans historia och livsförutsättningar med långa tidsperspektiv, från stenåldern till nutid? Mitt multiperiodiska intresse med mentalitetshistoriska perspektiv präglar min forskning, mina kurser och föreläsningar och påverkar mitt liv och arbete. Mötet med studenter är en livsnerv och därför har jag seminarier och föreläsningar på de flesta kurser inom arkeologiämnet. De kan handla om stenålder, bronsålder, järnålder; teoretisk arkeologi, religionsarkeologi, mentalitetshistoria och etik. Under senare år har mitt intresse för arkeologi i Peru vuxit i samband med ett Linneaus Palme projekt i Lima.

Information
Bokserie

Vägar till Midgård

Boktyp

Inbunden

Författare

Anders Andrén, Catharina Raudvere, Kristina Jennbert

Illustrerad

Illustrerad i svartvitt

ISBN

978-91-89116-19-1

Pris

159 kr

Sidantal

189 sid

Titel

Myter om det nordiska: Mellan romantik och politik

Utgiven

2001