Hedendomen i historiens spegel

350.00 kr

Bilder av det förkristna Norden
Catharina Raudvere, Anders Andrén & Kristina Jennbert (red.)

Bilden av det förgångna tolkas alltid genom de tankemönster samtiden tillhandahåller, och olika tider har därför skapat skiftande biler av historien. I Hedendomen i historiens spegel tecknar författarna en bild av hur fornnordiska texter fått olika betydelse under skilda epoker.

För att kunna använda den norröna litteraturen med dess personligheter och händelser, myter och ritualer som källa till kunskap om religion i Norden före Kristendomen, måste den betraktas i ljuset av en månghundraårig tradition av tolkninger och omtolkningar.

Projektet ”Vägar till Midgård” har under hela sin verksamhet inbjudit gästföreläsare som från olika utgångspunkter har diskuterat tolkningen, receptionen, av den förkristna religionen, från medeltiden till idag.

Hedendomen i historiens spegel presenterar en lång receptionshistoria: allt från hur den kristna medeltidslitteraturen framställde Oden, över borgerlig salongskonst och Wagners operadrömmar, till nyhedningars försök att konstruera en gammal religion.

 

Då denna titel trycks på beställning är leveranstiden längre.

Beskrivning

Catharina Raudvere är professor i religionshistoria vid Köpenhamns universitet och medlem i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Anders Andrén, f. 1952, är professor i arkeologi vid Stockholms universitet, och har tidigare varit lektor och professor i medeltidsarkeologi i Lund. Han har även varit gästforskare i Köpenhamn, Cambridge, Athen, Sydney, Uppsala och Heidelberg. Hans avhandling (1985) handlade om urbaniseringen i det medeltida Danmark. Därefter har han i sin forskning även ägnat sig åt historisk arkeologi i ett globalt perspektiv och religionsarkeologi, med inriktning mot förkristen nordisk religion. Han var en av tre projektledare för det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Vägar till Midgård. Bland hans arbeten märks Between artifacts and texts. Historical archaeology in global perspective (1998), Old Norse religion in long-term perspectives. Origins, changes, and interactions (2006) och Tracing Old Norse Cosmology (2013).

Kristina Jennbert är professor i arkeologi vid Lunds universitet. Så här formulerar hon själv sitt val av forskningsområde: Jag fastnade för arkeologi redan på 1970-talet när vi studenter seminariegrävde ute i Ulamossen vid Vikhög. På sommaren grävde vi en stenåldersboplats i Ageröds mosse. Arkeologi facinerar. Inte bara det praktiska arbetet utan också de teoretiska perspektiven. Hur kan man med hjälp av materiell kultur och textfragment tolka människans historia och livsförutsättningar med långa tidsperspektiv, från stenåldern till nutid? Mitt multiperiodiska intresse med mentalitetshistoriska perspektiv präglar min forskning, mina kurser och föreläsningar och påverkar mitt liv och arbete. Mötet med studenter är en livsnerv och därför har jag seminarier och föreläsningar på de flesta kurser inom arkeologiämnet. De kan handla om stenålder, bronsålder, järnålder; teoretisk arkeologi, religionsarkeologi, mentalitetshistoria och etik. Under senare år har mitt intresse för arkeologi i Peru vuxit i samband med ett Linneaus Palme projekt i Lima.

Information
Bokserie

Vägar till Midgård

Boktyp

Häftad

Författare

Anders Andrén, Catharina Raudvere, Kristina Jennbert

Illustrerad

Illustrerad i färg

ISBN

978-91-85509-20-1

Tidigare upplaga

978-91-89116-80-1, Inbunden

Pris

350 kr

Sidantal

205 sid

Titel

Hedendomen i historiens spegel: Bilder av det förkristna Norden

Utgiven

2006