Ett motsägelsefullt möte

249.00 kr

Svenska missionärer och bakongo i Fristaten Kongo
Pia Lundqvist

Fristaten Kongo har kommit att symbolisera ett av den europeiska imperialismens allra mörkaste kapitel. I spåren av koloniseringen startade Svenska Missionsförbundet sin verksamhet i landet under tidigt 1880-tal. Sammanlagt arbetade 124 missionärer för samfundet här fram till 1908 då kolonin övergick i belgiskt styre. De utsända kom från små omständigheter och hade sin bakgrund i väckelserörelsen med dess demokratiska folkrörelseanda. Samtidigt var de påverkade av tidens idéer om hur européerna förväntades civilisera andra folk. Vad hände när radikaliteten i missionärernas kallelse konfronterades med den kongolesiska vardagen och visionen om jämlikhet sattes på prov?

I Ett motsägelsefullt möte utforskar historikern Pia Lundqvist missionärernas möte med befolkningsgruppen bakongo. I förhållande till folket framstod missionärerna som auktoriteter, men de befann sig samtidigt i en utsatt position. Under missionens första decennier dog fyra av tio utsända av tropiska sjukdomar. Utifrån en biografisk ansats med material ur dagböcker och brev belyser författaren komplexiteten i missionsprojektet: de utsändas relationer till befolkningen, de koloniala myndigheterna och varandra.

Beskrivning

Pia Lundqvist (f. 1964) är docent i historia och är verksam som forskare och lärare vid Göteborgs Universitet. I sin forskning har hon ägnat sig åt frågor som rör textil handel, konsumtion och materiell kultur samt migration och kulturmöten – framför allt under 1700- och 1800-talen. Webbsida: https://historiskastudier.gu.se/ominstitutionen/personal?userId=xlunpi

Information
Boktyp

Mjukband

Författare

Pia Lundqvist

Illustrerad

Illustrerad i svartvitt

ISBN

978-91-88661-46-3

Sidantal

332 sid

Titel

Ett motsägelsefullt möte: Svenska missionärer och bakongo i Fristaten Kongo

Utgiven

2018

Pris

249 kr

Press/bilder

Press/bilder