Kristen manlighet

209.00 kr

Ideal och verklighet 1830-1940

 

Yvonne Maria Werner

Från och med mitten av 1800-talet växte sig tendensen att betrakta religion som något privat allt starkare. Religionsutövning började sammankopplas med kvinnlighet och mjuka värden, och ansågs av somliga till och med som oförenlig med sann manlighet.

Men var den verkligen det? Vilka uttryck tog sig den manliga religiositeten under en tid då kristendomen steg för steg förlorade sin tidigare ställning som samhällets självklara fundament?

I antologin Kristen manlighet – ideal och verklighet 1830–1940 resonerar författarna kring villkor och utvecklingslinjer som varit tongivande för mannens roll i och utanför kyrkorummen.

Vi möter män i kamp med och för sin tro, missionärer på resa och litterära gestaltningar av män i kyrkligt arbete. Samhällsengagemang och strävan att manliggöra kristna dygder var målet för somliga, medan andra manlighetsideal i stället betonade den stilla pliktuppfyllelsen i vardagslivet. I den katolska världen hyllades de klassiska dygdeidealen som ödmjukhet och lydnad i det manliga kristna värvet.

Bokens texter utgör ett fascinerande spektrum av perspektiv på frågorna om det kristna mansidealet under epoken.

Artikelnr: 9789185509003 Kategorier: ,
Författare

Yvonne Maria Werner är universitetslektor och docent i historia vid Lund universitet. Webbsida: http://www.hist.lu.se/person/YvonneMariaWerner

Information
Författare

Yvonne Maria Werner

Illustrerad

Illustrerad i svartvitt

ISBN

978-91-85509-00-3

Pris

209 kr

Sidantal

304 sid

Titel

Kristen manlighet: Ideal och verklighet 1830-1940

Utgiven

2008