Den tillfälliga husmodern

229.00 kr

Hemvårdarinnekåren i Sverige 1940–1960

 

Karin Carlsson

Som tillfälliga husmödrar steg de första hemvårdarinnorna in i de privata hemmen under 1944 för att städa, laga mat och ta hand om barn. De var specialutbildade, uniformerade och hade statligt subventionerad lön. Hemvårdarinnekåren är ett tidigt exempel på statligt välfärdsansvar och genom hjälpen skulle folkhälsan förbättras, nativiteten öka och ”goda husmödrar” skapas. Men redan efter sexton år drogs satsningen tillbaka och målen hade övergivits helt.

I Den tillfälliga husmodern undersöker historikern Karin Carlsson hem- och omsorgsarbetet som politisk fråga och professionaliseringsprojekt. I hemvårdarinnans gestalt skulle det husliga arbetet omvandlas till ett eftertraktat och respektabelt yrke. Författaren belyser hemvårdarinnekårens kompetenser, status och anställningsförhållanden. Genom att lyfta fram deras egna berättelser synliggör hon även skillnader mellan de statliga visionerna och hemvårdarinnornas verklighet.

Hemvårdarinnekårens historia kan tyckas kort men som exempel på hur det avlönade husliga arbetet ständigt antagit nya former ingår kåren som en del i en längre utvecklingslinje. Den tillfälliga husmodern rör sig i skärningspunkten mellan ambition och verklighet, privat och offentligt, tradition och modernitet.

Beskrivning

Karin Carlsson är doktorand vid Historiska institutionen, Stockholms universitet. Hennes forskning har i stor utsträckning handlat om frågor kopplade till välfärd, hem- och omsorgsarbete samt genus. En viktig frågeställning rör socialpolitikens skiftande former under 1900-talet och hur dessa påverkat hushållens sätt och möjligheter att organisera hem- och omsorgsarbetet.

I avhandlingen Den tillfälliga husmodern undersöker hon hem- och omsorgsarbetet som politisk fråga och som professionaliseringsprojekt och intresserar sig för det historiskt sett svåra i att skapa ett ”riktigt” yrke av detta arbete. Utöver detta har hon varit engagerad i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt där olika aspekter av hem- och omsorgsarbete analyserats ur ett globalt perspektiv, ett arbete som resulterade i antologin Global Care Work. Gender and Migration in the Nordic Countries (red. Lise Widding Isaksen (Lund, 2010).

Foto: Emilie Tamm

Webbsida: http://www.historia.su.se/forskning/forskningsområden/modern-politisk-historia/det-nordiska-välfärdssamhället-under-1900-talet/karin-carlsson-1.27659

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Karin Carlsson

ISBN

978-91-87351-38-9

Pris

229 kr

Sidantal

240 sid

Titel

Den tillfälliga husmodern: Hemvårdarinnekåren i Sverige 1940–1960

Utgiven

2014