Europe at the Crossroads

245.00 kr

Confronting Populist, Nationalist and Global Challenges

 

Pieter Bevelander & Ruth Wodak

De högerpopulistiska rörelserna växer drastiskt i antal och volym just nu. I EU och globalt tycks det även spridas en tidigare otänkbar acceptans och normalisering av partiernas etno-nationalistiska program. Slagordet ”Fortress Europe” – en term med tydligt negativ klang förr – har idag fått positivt genomslag hos en ansenlig del av väljarkåren.

I Europe at the Crossroads bidrar en tvärvetenskaplig grupp forskare med en grundlig kartläggning och information om rörelsernas grundvalar och program, och den utmaning deras röst innebär för idén om ett ”socialt Europa” och en mer jämlik värld. Boken möter behoven av sakkunnighet i den högaktuella politiska, samhälleliga och vetenskapliga diskussionen som är brännhet inför EU-valet i vår. Författarna förklarar dynamiken bakom och pekar konkret på nyckfullheten hos extremhögern i Europa, och resonerar kring alternativ till deras splittrande och exkluderande retorik, politik och manifest.

Från Grekland till Sverige, från Polen till Storbritannien granskar de enskilda författarna kritiskt olika aspekter av högerpopulism i olika skepnader av exempelvis ”Orbanism” i Central- och Östeuropa efter 2014 och Brexit-kampanjen 2016. Boken inrymmer essentiell kunskap att ta sig an och samtala kring inför valet till EU i maj!

Författare

Pieter Bevelander är professor i Internationell migration och etniska relationer vid Insitutionen för Globala politiska studier och föreståndare för Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare vid Malmö Universitet. Hans främsta forskningsintresse är internationell migration och olika aspekter av integration samt inföddas attityder till och syn på invandrare och minoriteter. Han har en omfattande publicering i internationella tidskrifter och sitter i styrelsen för både Journal of International Migration & Ethnic Studies (JEMS) och Comparative Migration Studies (CMS). Han medverkar i en rad olika nätverk och kommittéer, t.ex. är han styrelseledamot både i Delegationen för migrationsstudier (Delmi) och i International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe (IMISCOE).

Webbsida: http://forskning.mah.se/en/id/impibe

Ruth WodakRuth Wodak is an Emeritus Distinguished Professor at Lancaster University, UK, and the University Vienna, Austria. She has published widely on populism, identity politics and politics of the past, migration and xenophobia, racism, and antisemitism. Recent books in English include The Routledge Handbook on Language and Politics (with Bernhard Forchtner, 2018) and The Politics of Fear: What Right-wing Populist Discourses Mean (2015).

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Pieter Bevelander, Ruth Wodak

ISBN

978-91-88909-18-3

Pris

245 kr

Sidantal

284 sid

Titel

Europe at the Crossroads: Confronting Populist, Nationalist and Globall Challenges

Utgiven

2019

Press/bilder

Press/bilder