Det förflutna i framtidens stad

209.00 kr

Tankar om kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling

 

Daniel Nilsson & Krister Olsson (red.)

Idag lever vi i ett globaliserat konsumtionssamhälle, i ett allt intensivare tempo där konkurrensen är hård om tid, utrymme och uppmärksamhet. I vår samtid är även kultur- och stadsmiljöerna på olika sätt ”produkter” och ”resurser”. Men hur påverkar samhällsutvecklingen kulturarvet och vår syn på dess värden? Kanske kan vi tydligare se utvecklingstrenderna och kulturarvets roll för hållbar stadsutveckling om vi blickar bakåt i tid och även vänder perspektivet mot framtiden?

Det förflutna i framtidens stad lägger en grupp forskare olika tidsperspektiv på relationen mellan kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling. Författarna arbetar till vardags med framtidsstudier, samhällsplanering, arkeologi, arkitektur och konst och de samsas här under tematiska avsnitt som framtidsvisioner, valmöjligheter, tid och rörelse i stadslandskapet. Texterna gör nedslag i vår närmiljö bland resor, detaljhandel, bostäder och livsstilsideal. Författarna frågar sig bland annat hur vi kan bygga in hemkänsla, identitet och trygghet i stadsmiljön. Kan vi återanvända historiska bostadsmodeller? Och vem bestämmer vilka minnen som är värda att bevaras – vilka föreställningar om framtiden har bäring på samtidens kulturmiljövård?

Boken vänder sig till beslutsfattare, tjänstemän, studenter och en bred allmänhet – alla som har ett intresse för såväl utmaningar som lösningar för en hållbar stad.

Artikelnr: 9789187351396 Kategorier: , ,
Författare

Daniel Nilsson har en Fil.mag. från Lunds universitet med kulturgeografisk inriktning och med ett särskilt fokus mot stadsgeografiska frågor. Sedan september 2016 är han verksam som kulturgeograf på Tyréns. Tillsammans med Krister Olsson är han redaktör för boken Det förflutna i framtidens stad – Tankar om kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling (mars 2014, Nordic Academic Press).

Krister Olsson är docent i kulturvård och universitetslektor på Göteborgs universitet. Teknologie doktor i regional planering från KTH. Hans forskning har främst varit inriktad på kulturmiljöfrågor, kommunal planering, medborgarinfly­tande och platsmarknadsföring. Mellan 2011 och 2014 har han varit verksam som utredare på Riksantikvarieämbetet. Tillsammans med Tigran Haas är han redaktör för boken Emergent Urbanism: Urban Planning & Design in Times of Systemic and Structural Change (2014), och tillsammans med Daniel Nilsson för Det förflutna i framtidens stad – Tankar om kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling (2014).

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Daniel Nilsson, Krister Olsson

ISBN

978-91-87351-39-6

Pris

209 kr

Sidantal

208 sid

Titel

Det förflutna i framtidens stad: Tankar om kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling

Utgiven

2014