Officeren, staten och samhället

245.00 kr

Ett professionsperspektiv
Sofia K. Ledberg

En fungerande demokrati förutsätter en god relation mellan militären, staten och samhället. Officerskåren, den militära professionen, förvaltar statens våldsmonopol och ansvarar ytterst för försvaret av viktiga samhällsfunktioner och demokratiska värden – en roll som kräver en viss handlingsfrihet, om än begränsad.

Officeren, staten och samhället undersöker Sofia K. Ledberg hur relationen mellan militären och omvärlden påverkas av en rad pågående samhällsförändringar. Hotbilden i Europa har ändrats och de militära organisationerna ställs nu inför nya typer av utmaningar och uppdrag. Samtidigt präglas dagens samhälle av ökande individualism och heterogenitet, vilket hotar att vidga klyftan till den traditionellt sett konservativa och hierarkiska militära byråkratin.

Vilka nya krav ställer dessa förändringar på officerens expertis? Vilken betydelse har kårens representativitet och värderingar för förankringen i och gemenskapen med det omkringliggande samhället? Med hjälp av ett professionsperspektiv belyser författaren både förändringar och utmaningar som utvecklingen medför.

Artikelnr: 9789188661715 Kategorier: ,
Författare

Sofia Knöchel Ledberg forskar och undervisar i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Hon disputerade i statskunskap vid Uppsala universitet 2014 med en avhandling om professionell autonomi inom den kinesiska militären. Efter disputationen har hennes forskning, både teoretiskt och empiriskt, i huvudsak fokuserat på statlig styrning av det militära maktmedlet och vilka konsekvenser olika styrningsformer har för officerskårens handlingsutrymme i såväl demokratier som icke-demokratier. I ett pågående forskningsprojekt studerar Ledberg, tillsammans med kollegor från Försvarshögskolan och Uppsala universitet, hur de senaste decenniernas mål- och resultatstyrning påverkar professionella grupper inom svenska Försvarsmakten och Polismyndigheten avseende autonomi, organisatorisk utveckling samt yrkesutövning.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Sofia K. Ledberg

Pris

245 kr

ISBN

978-91-88661-71-5

Sidantal

244 sid

Titel

Officeren, staten och samhället: Ett professionsperspektiv

Utgiven

2019

Press/bilder

Press/bilder