Makt och missnöje

219.00 kr

Sockenidentitet och lokalpolitik 1970–2010

 

Martin Åberg & Christer Ahlberger (red.)

Antalet kommunala partier har nästan fördubblats i Sverige sedan 1990-talet. De finns överallt i landet, i alla typer av kommuner. I Makt och missnöje studerar författarna dessa rörelser i ett historiskt perspektiv och menar att de inte kan avfärdas som tillfällighetsfenomen eller utryck för lokal populism. Nyetableringen av kommunala partier är tvärtom en av flera viktiga förändringar i det svenska partisystemet och författarna belyser här den spännande utvecklingen.

De nya partierna delar ett viktigt särdrag: de ger uttryck för djupt rotade geografiska identiteter som överensstämmer med gamla sockengränser, och med dessa i fokus blir det lokala missnöjet lätt att förklara. Författarna visar hur slitningar mellan olika kommundelar blandas med missnöje kring de etablerade partiernas agerande. I den jordmånen gror de nya partierna med energiskt engagemang i lokala frågor.

Bokens medverkande är historiker och statsvetare från universiteten i Karlstad och Göteborg och källmaterialet i deras fallstudier utgörs bland annat av väljarstatistik och intervjuer med aktiva politiker.

Artikelnr: 9789187675126 Kategorier: ,
Beskrivning

Martin Åberg Webbsida: https://www.kau.se/forskare/martin-aberg

Christer Ahlberger är professor i historia vid Institutionen för historia studier, Göteborgs universitet. Han har skrivit och varit redaktör för ett flertal böcker, bland annat om konsumtion, religion, hemindustri, västsvensk lokalhistoria och stadshistoria.

Information
Författare

Christer Ahlberger, Martin Åberg

ISBN

978-91-87675-12-6

Pris

219 kr

Sidantal

176 sid

Titel

Makt och missnöje: Sockenidentitet och lokalpolitik 1970–2010

Utgiven

2014

Press/bilder

Press/bilder