Samhällsbyggandet som mysterium

245.00 kr

Jane Jacobs idéer om människor, städer och ekonomier
Jesper Meijling & Tigran Haas (red.)

Jane Jacobs blev känd över världen för sin bok The Death and Life of Great American Cities. Genom boken och sin aktivism på gatunivå i 1960-talets New York blev hon en centralfigur inom stadsplaneringsfrågor och hennes insatser har efter genombrottet ständigt tolkats och debatterats.

Den tidiga berömmelsen verkar emellertid ha överskuggat hennes författarskap trots att det sträcker sig fram till 2004. Jacobs breddade sitt tänkande till att omfatta samhällsbyggandet i dess vidaste mening från ekonomi och ekologi till politik och samhällsfilosofi. Hennes böcker tvingar läsaren att reflektera och vidga sitt synfält. Jacobs är mer aktuell än någonsin i den ovissa värld vi möter idag.

Samhällsbyggandet som mysterium tar tretton initierade skribenter upp unika aspekter av de brännande frågor hon väcker vad är det som i grunden gör ett samhälle hållbart? Tillsammans tecknar de medverkande för första gången på svenska en nära nog heltäckande bild av Jacobs verksamhet från 1930-tal till 2000-tal, och sätter in hennes arbeten i nutida kontexter. Boken utgör samtidigt en introduktion och guide till Jacobs författarskap som kan inspirera till vidare läsning och upptäckter.

Medverkande:

Ola Andersson. Praktiserande arkitekt och författare, Stockholm.
Vania Ceccato. Professor i samhällsplanering, Stockholm.
Peter Elmlund. Civilekonom och projektledare, Stockholm.
Jill L. Grant. Professor emerita i planering, Halifax, Nova Scotia.
Tigran Haas. Lektor och docent i stadsplanering, Stockholm.
Ebba Högström. Lektor i fysisk planering, Nacka och Karlskrona.
Peter L. Laurence. Lektor i arkitektur, Clemson, South Carolina.
Michael W. Mehaffy. Arkitekturforskare, Portland, Oregon.
Jesper Meijling. Forskare och författare, Stockholm.
Eva Minoura. Praktiserande arkitekt, Stockholm.
Saskia Sassen. Professor i sociologi, New York.
Per Svensson. Journalist och författare, Malmö och Stockholm.
Catharina Thörn. Docent i sociologi, Göteborg.

Författare

Jesper Meijling

Jesper Meijling är forskare, författare och arkitekt. Han är verksam vid avdelningen för historiska studier och avdelningen för urbana och regionala studier, KTH. Meijling fokuserar bland annat på fenomenet marknadisering av offentliga verksamheter och tekniska system. Han har senast publicerat den uppmärksammade rapporten Nya Karolinska – ett pilotprojekt för marknadsstyrd vård? (2018) och tidigare Marknad på villovägar (2014). Meijling har tidigare skrivit om Jane Jacobs för svenska läsare, till exempel i boken Påståenden om framtiden (2008).

Foto: Jessica Segerberg

 

Tigran Haas

Tigran Haas är docent och lektor med fokus på samhällsplanering, stadsutformning och hållbar stadsgestaltning vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH. Han är föreståndare för Center för framtida stadsrum (CFP) vid KTH, programansvarig för KTH:s magisterprogram i urbana studier och forskningsledare för projektet Urban form och mänskligt beteende. Haas har publicerat över femtio artiklar.

Information
Författare

Jesper Meijling, Tigran Haas

ISBN

978-91-88661-67-8

Boktyp

Inbunden

Utgiven

2018

Illustrerad

Illustrerad i svartvitt

Sidantal

228 sid

Pris

245 kr

Press/bilder

Press/bilder