Beyond Integration

450.00 kr

Challenges of Belonging in Diaspora and Exile

 

Maja Povrzanović Frykman (red.)

De västeuropeiska ländernas sociala och kulturella sammansättning har de senaste åren starkt påverkats av det stora antalet människor som invandrat, antingen som arbetskraft eller på grund av att de sökt politisk asyl. Målet har varit att integrera de nya medborgarna i samhället.

De medverkande författarna i boken Beyond Integration har istället för att fokusera på frågan om hur man integrerar invandrare i det nya hemlandet inriktat sig på gränsöverskridande aspekter. Begrepp som multikulturalism, diaspora, exil, etnicitet och integration framträder i boken ur nya och annorlunda perspektiv. Forskarna som medverkar i antologin har i sina undersökningar utgått från etnologiska, antropologiska och sociologiska metoder då de undersökt de geografiska områdena Sverige, Danmark, Kroatien, Makedonien och Tyskland.

Slut i lager

Beskrivning

Maja Povrzanović Frykman är professor i etnologi och undervisar vid Institutionen för Globala politiska studier vid Malmö universitet.  Hon verkar också som seniorforskare vid Agderforskning i Kristiansand, Norge.  Hennes forskningsfält spänner över ett vitt område, från civilas erfarenheter av krig, till diaspora och transnationella praktiker och livet för högutbildade migranter med återkommande fokus på teman som plats, etnicitet och materiell kultur.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Maja Povrzanović Frykman

ISBN

978-91-89116-17-7

Pris

450 kr

Sidantal

224 sid

Titel

Beyond Integration: Challenges of Belonging in Diaspora and Exile

Utgiven

2001