Lars Otto Berg (1931–2021), fil.lic., doctor honoris causa vid Uppsala universitet, f.d. landsarkivarie i Uppsala. Författare och redaktör för ett stort antal publikationer om militärhistoria....

Martin Andersson är historiker vid Avdelningen för agrarhistoria på Sveriges lantbruksuniversitet....

Martin Almbjär disputerade vid Umeå universitet 2016 och är post-dok vid Historiska institutionen, Uppsala universitet, och Centre for Privacy Studies, Köpenhamns universitet. Han forskar framför allt om 1600- och 1700-talet....

Annelie Drakman disputerade 2018 i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet....

Johanna Annola är disputerad i historia och arbetar nu vid Tammerfors universitet....

Kristina Boréus är professor i statsvetenskap vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet....

Christopher Collstedt, f. 1976 är professor i historia och verksam vid Institutionen för historia och sam- tidsstudier, Södertörns högskola....

Mirja Arnshav är arkeolog och verksam som forskningssamordnare vid Statens maritima och transporthistoriska museer....

Daniel Bodén är lektor i etnologi vid Institutionen för historia och samtidsstudier på Södertörns högskola....

Mattias Bengtsson är docent i sociologi vid Göteborgs universitet. I hans forskning är klass- och existenssociologiska perspektiv framträdande. ...

Loading new posts...
No more posts