Martin Almbjär disputerade vid Umeå universitet 2016 och är post-dok vid Historiska institutionen, Uppsala universitet, och Centre for Privacy Studies, Köpenhamns universitet. Han forskar framför allt om 1600- och 1700-talet....

Annelie Drakman disputerade 2018 i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet....

Johanna Annola är disputerad i historia och arbetar nu vid Tammerfors universitet....

Kristina Boréus är professor i statsvetenskap vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet....

Christopher Collstedt, f. 1976 är professor i historia och verksam vid Institutionen för historia och sam- tidsstudier, Södertörns högskola....

Mirja Arnshav är arkeolog och verksam som forskningssamordnare vid Statens maritima och transporthistoriska museer....

Daniel Bodén är lektor i etnologi vid Institutionen för historia och samtidsstudier på Södertörns högskola....

Mattias Bengtsson är docent i sociologi vid Göteborgs universitet. I hans forskning är klass- och existenssociologiska perspektiv framträdande. ...

Anna Dahlgren är professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet....

Mats Burström är professor i arkeologi vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet. ...

Loading new posts...
No more posts