Annelie Drakman disputerade 2018 i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet....

Johanna Annola är disputerad i historia och arbetar nu vid Tammerfors universitet....

Kristina Boréus är professor i statsvetenskap vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet....

Christopher Collstedt, f. 1976 är professor i historia och verksam vid Institutionen för historia och sam- tidsstudier, Södertörns högskola....

Mirja Arnshav är arkeolog och verksam som forskningssamordnare vid Statens maritima och transporthistoriska museer....

Daniel Bodén är lektor i etnologi vid Institutionen för historia och samtidsstudier på Södertörns högskola....

Mattias Bengtsson är docent i sociologi vid Göteborgs universitet. I hans forskning är klass- och existenssociologiska perspektiv framträdande. ...

Anna Dahlgren är professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet....

Mats Burström är professor i arkeologi vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet. ...

Fredrik Bynander är statsvetare vid Försvarshögskolan där han är chef för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet. Han har forskat om krishantering, ledarskap och säkerhet i tjugo år....

Loading new posts...
No more posts