Martin Andersson

Martin Andersson

Martin Andersson är historiker vid Avdelningen för agrarhistoria på Sveriges lantbruksuniversitet och gästforskare vid Campop, Universitetet i Cambridge. Hans forskning är inriktad på befolkning, arbete och social struktur i medeltidens och 1500-talets Sverige.

Martin har tidigare publicerat Migration i 1600-talets Sverige: Älvsborgs lösen 1613–1618 (2018).

Twitter: @martinhist

Böcker

Från trälar till tjänstefolk

Legofolk i Sverige 1250–1600
Martin Andersson

Legofolket, som senare kom att kallas tjänstefolk, drängar och pigor, var under lång tid den helt dominerande arbetskraften i Sverige. Deras liv var präglat av rättsosäkerhet, tvång och fattigdom – ibland även med stöd i lagen. Med hjälp av ett rikt material av landskapslagar, rättegångsprotokoll, kungliga brev och handböcker för godsägare skildrar författaren ingående legofolkets vardagsliv.

Läs mer »