Martin Almbjär

Martin Almbjär

Martin Almbjär disputerade vid Umeå universitet 2016 och är post-dok vid Historiska institutionen, Uppsala universitet, och Centre for Privacy Studies, Köpenhamns universitet. Han forskar framför allt om 1600- och 1700-talet med fokus på lite olika saker som politisk historia, staten, diplomatihistoria, relationen mellan Sverige och Spanien, och hur det gick till när man i Sverige började använda pengar utan inneboende värde som kopparmynt och papperssedlar.

Foto: David Naylor, Uppsala universitet

Webbsida: https://www.katalog.uu.se/empinfo/?id=N18-61

Böcker

Gender, Materiality, and Politics

Essays on the making of power
Anna Nilsson Hammar, Daniel Nyström & Martin Almbjär (red.)

Kan en silkeshandske vara en symbol för makt? I denna tänkvärda volym samlas en grupp namnkunniga historiker för att ge perspektiv på överlappande frågor kring genus, materialitet och politik. Genom historiska fallstudier som sträcker sig från 1500-talet och fram i modern tid utforskar författarna brännpunkter i företeelser som diplomati, kvinnors inflytande och tillskrivandet av betydelse hos föremål.

Läs mer »