Gender, Materiality, and Politics

277.00 kr

Essays on the making of power
Anna Nilsson Hammar, Daniel Nyström & Martin Almbjär (red.)

Scroll down for information in English.

Kan en silkeshandske vara en symbol för makt? I denna tänkvärda volym samlas en grupp namnkunniga historiker för att ge perspektiv på överlappande frågor kring genus, materialitet och politik. Genom historiska fallstudier som sträcker sig från 1500-talet och fram i modern tid utforskar författarna brännpunkter i företeelser som diplomati, kvinnors inflytande och tillskrivandet av betydelse hos föremål.

Boken är tillägnad historikern Svante Norrhem som under många år arbetat med liknande aspekter och material i sin forskning. Genom empiriska djupdykningar och metodologiskt nydanande studier har han gjort avsevärda insatser för historievetenskapen och förmedlingen av den till en bredare publik. I hans böcker, liksom i denna bok, lyfts det synbart obetydliga fram ur historiens gömda vrår för att kunna skärskådas i ett nytt ljus och återfå sin relevans.

Medverkande

Martin Almbjär
Jill Bepler
Erik Bodensten
Susan Broomhall
Almut Bues
James Daybell
Elise M. Dermineur
Anna Maria Forssberg
Åsa Karlsson Sjögren
Anne Laurence
Peter Lindström
Anna Nilsson Hammar
Daniel Nyström
Jens Rydström
Alexandra von Schwerin
Emma Severinsson
Maria Sjöberg
Erik Thomson
Helen Watanabe-O’Kelly
Peter H. Wilson

English

Can a silk glove be an expression of power? In this carefully curated volume, internation­ally renowned historians have come together to explore the interconnected perspectives of gender, materiality, and politics. As the authors elaborate on these topics, the volume offers contributions covering a period from the sixteenth century to the present day, investigating political culture and diplomacy, women’s work and assets, sexuality and queer per­spectives, and the role of materiality and objects.

The volume is dedicated to the historian Svante Norrhem, who has published extensively on these topics and contributed invaluable empirical findings and methodological advances throughout his career. In his work, as in this volume, the detail of power is teased out through ground­breaking ideas and inno­vative research.

Artikelnr: 978-91-89361-37-9 Kategorier: , , , ,
Beskrivning

Anna Nilsson Hammar disputerade vid Lunds universitet 2012 på en avhandling om lyckobegreppets förändringar 1750–1850. Hon har arbetat med frågor som rör tidigmodern religion och samvetets konfessionalisering under tidigt 1600-tal samt med metodologiska frågor inom begreppshistoria, diskursanalys och digital historia. Hon är en av grundarna av den kunskapshistoriska forskningsmiljön vid Lunds universitet och biträdande föreståndare för Centrum för kunskapshistoria (LUCK). För närvarande forskar hon kring kunskapscirkulation bland anställda i stora adliga hushåll och organisationer i 1600-talets Sverige och Baltikum.

Daniel Nyström är universitetslektor vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. Hans doktorsavhandling Innan forskningen blev radikal: En historiografisk studie av arbetarhistoria och kvinnohistoria (2015) behandlar uppkomsten av arbetarhistorisk och kvinnohistorisk forskning. Hans forskningsintressen kretsar kring humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, samtida kulturdebatter och skolans samhällsorienterande ämnen.

Martin Almbjär disputerade vid Umeå universitet 2016 och är post-dok vid Historiska institutionen, Uppsala universitet, och Centre for Privacy Studies, Köpenhamns universitet. Han forskar framför allt om 1600- och 1700-talet med fokus på exempelvis politisk historia, staten, diplomatihistoria, relationen mellan Sverige och Spanien, och hur det gick till när man i Sverige började använda pengar utan inneboende värde som kopparmynt och papperssedlar.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Anna Nilsson Hammar, Daniel Nyström, Martin Almbjär

Sidantal

400 sid

ISBN

978-91-89361-37-9

Pris

277 kr

Titel

Gender, Materiality, and Politics. Essays on the making of power

Utgiven

2022

Press/bilder