Genusförbart

219.00 kr

Inspiration, erfarenheter och metoder för museiarbete

 

Katherine Hauptman & Kerstin Näversköld (red.)

Jämställdhetsfrågor kan tyckas vara självklara inslag i museernas utställningar, men mångfaldsarbete kring genus och HBTQ-frågor möts ibland av motstånd. Samlingssystemen är tungrodda och bristande funktioner resulterar i osynliggjorda berättelser. Hur kan arbetet förändras, göras lättare och mer framgångsrikt?

Genusförbart tar ett samlat grepp om hur museerna kan använda mångfalds- och genusarbete i verksamhetens olika delar. Inspirerande erfarenheter, intervjuer och övningar ger verktyg för utställningar, samlingar och även museernas ledning. Här finns idéer för arbete med genus och mångfald inför eller under en utställningsproduktion, men även för att utveckla befintliga samlingar, presentationer och möten med besökarna.

Artikelnr: 9789187675058 Kategorier: ,
Författare

Katherine Hauptman är för tillfället tjänstledig från Historiska museet för ett uppdrag som sekreterare i Museiutredningen 2014/15. På Historiska museet har hon arbetat som projektledare och ansvarig för forskning och utveckling om kommunikation och publik. Senast var Katherine projektledare för JÄMUS, Statens historiska museers regeringsuppdrag för jämställd representation i museisektorn. Genusförbart är projektets slutpublikation. Hon var också producent och projektledare för Historiska museets utställning om vikingar som just nu turnerar för fulla hus i Europa och Nordamerika.

Katherine är fil. dr i arkeologi och har tidigare arbetat som universitetslektor, med uppdragsarkeologi och med ett flertal projekt som utforskar mötet mellan museets berättelser och publiken. Katherines intresseområden innefattar bland annat hur historia brukas i samhället och utveckling av kulturinstitutionernas roll, särskilt när det gäller jämställdhet, mänskliga rättigheter och inkludering av många människor och deras historier på museerna.

I Nordic Academic Press utgivning är Katherine delförfattare i böckerna Att störa homogenitet och Publik arkeologi.

Webbsida: http://historiska.se/kontakt/medarbetare/katty-hauptman/

 

Kerstin Näversköld är arkeolog och arbetar som antikvarie på Historiska museet i Stockholm. Kerstins kunskapsinriktning rör tidsperioden vikingatid och hon är bl.a. delaktig i arbetet med museets vandringsutställningar om vikingar. Kerstin är på olika sätt involverad i frågor som rör kulturarvsbruk samt genus- och normkritiska perspektiv inom arkeologisk forskning och museiverksamhet.

Information
Boktyp

Häftad

Författare

Katherine Hauptman, Kerstin Näversköld

ISBN

978-91-87675-05-8

Pris

219 kr

Sidantal

176 sid

Titel

Genusförbart: Inspiration, erfarenheter och metoder för museiarbete

Utgiven

2015