Women’s Language

229.00 kr

An analysis of style and expression in letters before 1800
Eva Hættner Aurelius, Hedda Gunneng & Jon Helgason (red.)

Scroll down for English.

Finns det ett särskilt kvinnorum i språket? Denna teori prövas empiriskt av författarna till Women’s Language. Genom att utförligt analysera stil och uttryck i en omfattande samling brev (cirka 1 300 brev), skrivna på fem olika språk – latin, engelska, tyska, franska och svenska – från medeltid till och med 1700-talet, prövas här denna teori.

För att komma åt hur kvinnor uttryckte sig när de skrev till kvinnor liksom för att undersöka om de uttryckte sig annorlunda när de skrev till män, samt, primärt som jämförelsematerial, hur män skrev till män eller män skrev till kvinnor, har författarna i denna synnerligen detaljerade undersökning av stil och uttryck använt sig av flera avancerade metoder. De kan visa på flera intressanta skillnader i språkbruket i kvinnors brev till kvinnor jämfört med de andra breven i de enskilda språken. Men teorin om ett särskilt kvinnligt språk oberoende av tid och rum, har inte verifierats. Detta kvalificerade arbete är en glädje att läsa för alla som är intresserade av språk, litteratur, stilanalys och genusforskning.

English

Is there a special niche reserved for women’s language? This is the theory tested empirically by the authors of Women’s language, by means of an exhaustive stylistic analysis of a voluminous body of letters written in five different languages – Latin, English, German, French, and Swedish – from medieval times through to the long eighteenth century.

In a detailed investigation of style and expression, the authors have applied a number of advanced methods of study to pinpoint how women expressed themselves to other women and whether they addressed themselves differently to men. Unveiling fascinating differences in language use, but none particular to female language, this authoritative work is a joy to follow for anyone interested in language, literature, stylistic analysis, and gender studies.

Artikelnr: 9789187121876 Kategorier: , , ,
Beskrivning

Eva Hættner Aurelius är professor emerita i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Hennes forskning har bland annat handlat om kvinnors självbiografier under tidigmodern tid (Inför lagen. Kvinnliga svenska självbiografier från Agneta Horn till Fredrika Bremer, 1997), bland andra drottning Kristinas självbiografi. Hon har varit redaktör för första bandet av Nordisk kvinnolitteraturhistoria. I Guds namn (1993). Hon har också forskat om Birger Sjöbergs författarskap, främst Fridas bok och diktsamlingen Kriser och kransar. Eva Hættner Aurelius är medlem av Vitterhetsakademien och Akademie der Wissenschaft zu Göttingen.

 

Hedda Gunneng är docent i latin, och sedan 2010 universitetslektor i medeltidsstudier vid Högskolan i Gotland. Hennes forskning är främst inriktad på vetenskaplig utgivning av medeltida texter, både på latin och fornsvenska. Hon har också utgivit studier i latinsk paleografi och kvinnohistoria. Hennes nuvarande forskning handlar om bilden av medeltiden i datorspel.

Foto: privat

 

Jon Helgason, forskare i litteraturvetenskap inriktad mot 1700-talet och uppkomsten av en modern litterär offentlighet. Han ingår i projektet, ”Förhandlingen av litterärt värde, Sverige 2013” vid Lunds universitet.

Foto: privat

 
 

Information
Författare

Eva Hættner Aurelius, Hedda Gunneng, Jon Helgason

ISBN

978-91-87121-87-6

Pris

229 kr

Sidantal

260 sid

Titel

Women's language: An analysis of style and expression in letters before 1800

Utgiven

2013