Forbidden Literature

225.00 kr

Case studies on censorship
Erik Erlanson, Jon Helgason, Peter Henning & Linnéa Lindsköld (red.)

Scroll down for information in English.

Så länge det har funnits litteratur har det även funnits försök att kontrollera och styra den. Konst och litteratur är ofta gränsöverskridande, och en betydande del av de texter som vi numera räknar till de litterära klassikerna har från början uppfattats som provocerande, blasfemiska eller anstötliga. Provokationen är ett kännetecken för den moderna litteraturen och har alltsedan 1800-talets mitt kommit att normaliseras. Därför är det lätt att glömma bort att bokcensur och andra mekanismer för att motverka spridningen av oönskade litterära uttryck är företeelser som inte enbart hör hemma i religiöst eller politiskt totalitära stater.

I Forbidden Literature undersöker författarna den komplexa relation mellan litteratur och samhälle som styrningen av litterära och andra texter åskådliggör. Censur och olika former av restriktioner synliggör till exempel de maktrelationer som föreligger mellan stat, marknad, lag, institutioner, medborgare, författare och läsare. Den förbjudna litteraturen visar, paradoxalt nog, också på en tilltro till litteraturens verkanskraft. Ett förbud mot en text säger alltid något om dess förväntade inverkan på läsaren.

Det primära syftet med denna antologi är att ge både historiska och samtida exempel på litteraturens ofta komplexa samspel med yttrandefriheten. Genom elva fallstudier, som behandlar material från olika platser och olika tider, ger antologin perspektiv på dagens debatter om litteratur och yttrandefrihet. Fallstudierna rör sig mellan flera olika språk- och kulturområden, och avhandlar allt från 1600-talets manualer i svartkonst till modern litteratur och avantgardistisk seriekonst.

Medverkande

Klara Arnberg, Stockholms universitet

Erik Erlanson, Linnéuniversitetet

Dag Heede, Syddansk universitet

Jon Helgason, Linnéuniversitetet

Peter Henning, Umeå universitet

Kristin Johansson, Högskolan i Borås

Kenneth Lindegren, Lunds universitet

Linnéa Lindsköld, Högskolan i Borås

Åsa Ljungström, Mittuniversitetet

Liviu Malita, Babeș-Bolyai-universitetet

Ilona Savolainen, Tammerfors universitet

Claus Schatz-Jakobsen, Syddansk universitet

 

English

Freedom of the printed word is a defining feature of the modern world. Yet censorship and the suppression of literature never cease, and remain topical issues even in the most liberal of democracies. Today, just as in the past, advances in media technology are followed by new regulatory mechanisms. Similarly, any attempt to control cultural expression inevitably spurs fresh discussions about freedom of speech.

In Forbidden Literature scholars from a variety of disciplines address censorship’s past and present, whether in liberal democracies or totalitarian regimes. Through in-depth case studies they trace a historical continuum in which literature reveals its two-sided nature: it demands both regulation and protection. The contributors investigate the logic of literary repression, particularly in the twentieth and twenty-first centuries, and analyse why it is thought essential to control literature. Moreover, the authors determine how literary practices are shaped and transformed by regulation and censorship.

[…] visst går det att skriva god essäistik utan att forskningens krav på metod och saklighet får stryka på foten, vilket många av bidragen i Forbidden literature visar, tack vare förlaget Nordic Academic Press nu tillgängliga i ett njutbart format.

[…] flera av essäerna i Forbidden literature vittnar om ett gediget forskningsarbete.

Maja Trane, Svenska Dagbladet, 2021-06-08

 

Artikelnr: 9789188661876 Kategorier: , ,
Beskrivning

Erik Erlanson är forskare och universitetslektor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet. Han disputerade på en avhandling om förhållandet mellan ordkonst och levnadskonst i efterkrigstidens poesi. För närvarande undersöker han litteraturens och konstens diskursiva och materiella betingelser under 1900-talet. Han sitter också i redaktionen för tidskriften Subaltern och har översatt bland andra Luce Irigaray, Max Loreau och Jean-François Lyotard till svenska.

Jon Helgason är docent i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet. Avhandlingen handlade om uppkomsten av en modern litterär offentlighet, men hans forskning har på senare tid handlat om frågor rörande litterärt värde, modern litteratur- och kulturdebatt och samspelet mellan litteraturen och samhället. Helgason är tidigare redaktör för SAOB (2008–2013) och tidigare medlem av och ordförande för Kulturrådets arbetsgrupp för skönlitteratur (2016–2019).  Webbsida: https://lnu.se/personal/jon.helgason/

Peter Henning är lektor i litteraturvetenskap vid Umeå universitet. Som forskare har han framförallt intresserat sig för den litterära romantiken och åt poesi i olika former. För närvarande studerar han konstens och skönlitteraturens funktion i uppbyggnaden av den svenska välfärdsstaten.

Linnéa Lindsköld är universitetslektor i biblioteks– och informationsvetenskap och forskar om kulturpolitik. Hennes forskning behandlar det estetiska i kulturpolitiken, politiska perspektiv på kulturpolitiska begrepp som kvalitet och mångfald samt läsningens politiska historia. Webbsida: www.linnealindskold.com

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Erik Erlanson, Jon Helgason, Linnéa Lindsköld, Peter Henning

Illustrerad

Illustrerad i svartvitt

ISBN

978-91-88661-87-6

Pris

225 kr

Sidantal

264 sid

Titel

Forbidden Literature: Case studies on censorship

Utgiven

2020

Press/bilder

Press/bilder