Daniel Nyström

Daniel Nyström

Daniel Nyström är universitetslektor vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. Hans doktorsavhandling Innan forskningen blev radikal: En historiografisk studie av arbetarhistoria och kvinnohistoria (2015) behandlar uppkomsten av arbetarhistorisk och kvinnohistorisk forskning. Hans forskningsintressen kretsar kring humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, samtida kulturdebatter och skolans samhällsorienterande ämnen.

Foto: Elin Berge

Webbsida: https://www.umu.se/personal/daniel-nystrom/?flik=presentation

Böcker

Gender, Materiality, and Politics

Essays on the making of power
Anna Nilsson Hammar, Daniel Nyström & Martin Almbjär (red.)

Kan en silkeshandske vara en symbol för makt? I denna tänkvärda volym samlas en grupp namnkunniga historiker för att ge perspektiv på överlappande frågor kring genus, materialitet och politik. Genom historiska fallstudier som sträcker sig från 1500-talet och fram i modern tid utforskar författarna brännpunkter i företeelser som diplomati, kvinnors inflytande och tillskrivandet av betydelse hos föremål.

Läs mer »