Hans Norman (f. 1936), professor emeritus i historia vid Uppsala universitet. Intresset för marinhistoria har resulterat i bl. a. en antologi om svenska skärgårdsflottan och en historisk skärgårdsguide....

Anna Nilsson Hammar disputerade vid Lunds universitet 2012 och är en av grundarna av den kunskapshistoriska forskningsmiljön vid Lunds universitet och biträdande föreståndare för Centrum för kunskapshistoria (LUCK)....

Daniel Nyström är universitetslektor vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. Hans forskningsintressen kretsar kring humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, samtida kulturdebatter och skolans samhällsorienterande ämnen....

Sofia Morberg Jämterud är postdoktor vid Tema Teknik och social förändring och verksam i Centrum för medicinsk humaniora och bioetik (CMHB), vid Linköpings universitet....

Malin Nilsson är doktor i ekono­misk historia och verksam vid Lunds universitet. Hennes forskning handlar om arbete och genus i industrisam­hället....

Anders Neergaard är professor i sociologi vid Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO) vid Linköpings universitet och forskar om maktrelationer och ojämlikhet....

Micael Nilsson är verksam vid Boverket och arbetar främst med bostadssociala frågor....

Mathias Persson är filosofie doktor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet....

Roddy Nilsson är professor i historia vid Göteborgs universitet. Hans forskning har framförallt rört sig inom områdena historisk kriminologi, kriminalpolitik och sociala problem....

Erik Nydahl är fil. dr i historia och verksam som forskare och lärare vid Mittuniversitetet. Hans forskning inriktas mot industrialiseringen och dess konsekvenser, med fokus på perioden mellan 1850 och 1950....

Loading new posts...
No more posts