Sofia Morberg Jämterud

Sofia Morberg Jämterud

Sofia Morberg Jämterud är postdoktor vid Tema Teknik och social förändring och verksam i Centrum för medicinsk humaniora och bioetik (CMHB), vid Linköpings universitet. Hennes forskning är inom bioetik, feministisk etik och medicinsk humaniora och hon forskar på olika medicinska praktiker såsom palliativ vård, screening och rehabilitering vid postcovid.

Böcker

Screeningens mångsidighet

– dess möjligheter och utmaningar
Anette Wickström, Sofia Morberg Jämterud & Kristin Zeiler (red.)

Vad får vi egentligen veta när vi genomgår medicinsk screening? Hur upplever vi erbjudandet om testning eller att genomgå screening?

Det är några av frågorna som diskuteras i Screeningens mångsidighet. Texterna utgår från såväl människors erfarenheter av screening som forskning och vetenskapliga diskussioner.

Läs mer »