Screeningens mångsidighet

240.00 kr

– dess möjligheter och utmaningar
Anette Wickström, Sofia Morberg Jämterud & Kristin Zeiler (red.)

Vad får vi egentligen veta när vi genomgår medicinsk screening? Hur upplever vi erbjudandet om testning eller att genomgå screening?

Det är några av frågorna som diskuteras i Screeningens mångsidighet. Texterna utgår från såväl människors erfarenheter av screening som forskning och vetenskapliga diskussioner. Skribenterna gör nedslag kring exempelvis nationella screeningprogram som mammografi och gynekologiskt cellprov, men också screening för prostatacancer, kognitiv svikt och covid19. Även hälsoenkäter som screeningverktyg och screening av genetiska anlag som kan leda till sjukdom hos barn lyfts fram.

I sina studier belyser författarna existentiella, etiska och sociokulturella aspekter av olika screeningpraktiker. De visar på utmaningar som oro, osäkerhet, hur risk skapas och vad den gör med en människa. Tankar kring screeningens tidsmässiga perspektiv och den väntan som uppstår blir viktiga.

Författarna är alla verksamma inom medicinsk humaniora som undersöker människors sjukdomserfarenheter och vardagliga möten med medicinska praktiker. I den här boken fokuserar de vad screening gör med oss som individer och vilka utmaningar vårt samhälle ställs inför i det sjukdomsförebyggande arbetet.

Medverkande

Martin Gunnarson
Bjørn Hofmann
Ericka Johnson
Lisa Lindén
Sofia Morberg Jämterud
Marit Solbjør
Anette Wickström
Kristin Zeiler

Bokens innehåll är tankeväckande läsning för alla som kommer i kontakt med screening.

Betyg 4/5, Motzi Eklöf, BTJ-häftet nr 16, 2022

 
Antologibidragen har en imponerande bredd, de avhandlar allt från de verktyg som används för att screena högstadieelever för psykisk ohälsa till vad det betyder för äldre människor att testas för kognitiv svikt.

Merete Mazzarella, Under strecket, SvD 2023-06-19

Läs hela recensionen om du är inloggad på SvD.

Artikelnr: 978-91-88909-86-2 Kategorier: , ,
Författare

Anette Wickström är biträdande professor vid Tema Barn och verksam i Centrum för medicinsk humaniora och bioetik (CMHB), vid Institutionen för Tema, Linköpings universitet. Hennes forskning är inom medicinsk antropologi och barndomssociologi. Den rör barns och ungas hälsa med fokus på barns och ungas perspektiv och på samhälleliga och kulturella idéer om barns och ungas hälsa.

Sofia Morberg Jämterud är postdoktor vid Tema Teknik och social förändring och verksam i Centrum för medicinsk humaniora och bioetik (CMHB), vid Linköpings universitet. Hennes forskning är inom bioetik, feministisk etik och medicinsk humaniora och hon forskar på olika medicinska praktiker såsom palliativ vård, screening och rehabilitering vid postcovid.

Kristin Zeiler är professor vid Tema Teknik och social förändring och föreståndare för Centrum för medicinsk humaniora och bioetik, båda vid Linköpings universitet. Hennes forskning undersöker etiska, filosofiska och socio-kulturella aspekter av medicinsk praktik och teknik; levd erfarenhet av kroppslighet, sjukdom, lidande och förlust, liksom subjektivitet och villkor för kunskapsproduktion.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Anette Wickström, Kristin Zeiler, Sofia Morberg Jämterud

Sidantal

188 sid

ISBN

978-91-88909-86-2

Pris

240 kr

Titel

Screeningens mångsidighet – dess möjligheter och utmaningar

Utgiven

2022

Press/bilder

Press/bilder

Pressmeddelande