Circulation of Knowledge

229.00 kr

Explorations in the History of Knowledge
Johan Östling, Erling Sandmo, David Larsson Heidenblad, Anna Nilsson Hammar & Kari Hernæs Nordberg (red.)

Scroll down for English.

Historiker har länge varit intresserade av kunskap: hur den produceras, vad som utmärker den och vilka maktordningar som den upprätthåller. Först det senaste decenniet har dock kunskapshistoria börjat växa fram som ett eget område.

I denna bok belyser en grupp nordiska forskare en fråga som tilldrar sig stort intresse inom det kunskapshistoriska fältet i dag: hur cirkulerar kunskap i samhället och vad händer med den när den befinner sig i rörelse? Genom empiriska studier, från 1500-talets kartografi till 1970-talets sexologi, kombinerat med teoretiska och metodiska reflexioner, utgör boken ett betydelsefullt bidrag till den framväxande internationella forskningen om kunskapens historia.

Boken är sprungen ur det nordiska nätverket ”New History of Knowledge”. Läs mer på: newhistoryofknowledge.com

English

Historians have long been interested in knowledge—its nature and origin, and the circumstances under which it was created—but it has only been in recent years that the history of knowledge has emerged as an academic field in its own right.

In Circulation of Knowledge, a group of Nordic scholars explore a range of theoretical and methodological approaches to this new and exciting area of historical research. The question of knowledge in motion is central to their investigations, and especially how knowledge is transformed when it circulates between different societal arenas, literary genres, or forms of media.

Reflecting on twelve empirical studies, from sixteenth-century cartography to sexology in the 1970s, the authors make a significant contribution to the growing international research on the history of knowledge.

newhistoryofknowledge.com

Circulation of Knowledge is a uniformly good and fascinating collection of studies that will usefully

broaden the scope of the concept of circulation […]

Kapil Raj, Isis, 111:1 (2020)

Artikelnr: 9789188661289 Kategorier: , ,
Beskrivning

Johan Östling är docent och universitetslektor i historia. Hans forskning är inriktad mot kunskapshistoria, men han har även ett mer allmänt intresse för idéer, kultur och politik i Europas moderna historia. År 2008 disputerade han på en avhandling om svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning; för denna belönades han med Cliopriset och Nils Klim-priset. Hösten 2016 utkom han med sin andra större studie, Humboldts universitet (den engelska utgåvan Humboldt and the Modern German University ges ut våren 2018). Idag är han sysselsatt med att utveckla kunskapshistoria som ett nytt fält. Under 2018 kommer han att utforska kunskapscirkulation i svensk press under 1960-talet.

Åren 2013–2017 var Johan Östling Pro Futura-forskare, knuten till Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) i Uppsala, och var då bland annat gästforskare i Berlin och Potsdam. I januari 2019 tillträder han en tjänst som Wallenberg Academy Fellow. Johan Östling skriver regelbundet i Svenska Dagbladet och ingår i Respons ledning. Webbsida.

Erling Sandmo var professor i historia vid Universitetet i Oslo och forskare vid Nasjonalbiblioteket. Hans forskning kretsade kring Europas tidigmoderna kulturhistoria, med särskild fokus på rättshistoria, musik, kunskap och historieskrivning. Hans bok Uhyrlig: Sjømonstre i kart og litteratur 1491–1895 (2017) har även getts ut på engelska under titeln Monstrous: Sea Monsters in Maps and Literature, 1491–1895 (2018).

David Larsson Heidenblad är fil. dr i historia och arbetar som forskare och lärare vid Historiska institutionen i Lund. Hans pågående forskning kretsar kring det moderna miljömedvetandets framväxt och genombrott – när, var och hur kunskap om en global miljökris började cirkulera i det svenska samhället. Ett särskilt fokus ligger på vad som hände med denna kunskap i samband med det stora kulturella genombrottet åren kring 1970. Webbsida.

Anna Nilsson Hammar är fil. dr i historia och postdoktor på Historiska institutionen vid Lunds universitet. Hennes nuvarande forskningsprojekt finansieras av Vetenskapsrådet och är en studie av kunskapsproduktionen kring begreppet och fenomenet samvete i 1600-talets Sverige. Webbsida.

Kari Hernæs Nordberg är lektor på Institutt for kultur, religion og samfunnsfag vid Høgskolen i Sørøst-Norge. Hennes forskning kretsar kring sexualhistoria, utbildningshistoria och historieskrivning. Webbsida.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Anna Nilsson Hammar, David Larsson Heidenblad, Erling Sandmo, Johan Östling, Kari Hernæs Nordberg

ISBN

978-91-88661-28-9

Pris

229 kr

Sidantal

256 sid

Titel

Circulation of Knowledge: Explorations in the History of Knowledge

Utgiven

2018

Press/bilder

Press/bilder