Svensk snillrikhet?

229.00 kr

Nationella föreställningar om entreprenörer och teknisk begåvning 1800–2000

 

Staffan Bergwik, Michael Godhe, Anders Houltz & Magnus Rodell

Uppfinningsrikedom och entreprenörsanda beskrivs ofta som svenska paradgrenar. Innovatörerna har blivit nationsbärare och symboler för varumärket Sverige i en samling idéer med djupa historiska rötter. Media, politik och industri har bidragit till att etablera tankegångarna som odiskutabla sanningar.

I Svensk snillrikhet? belyser forskare från olika discipliner hur personer som Gustaf Dalén och Alfred Nobel, eller företag som Volvo, framställts i stereotypa framgångsberättelser som skapat föreställningar om svensk fallenhet för teknik. Författarna blottlägger en vurm för det manliga geniet och en bergfast tro på tekniska framsteg. Den kombinationen har bidragit till en förenklad bild av nationen Sverige – dess modernisering, invånare och framtid. En bild som lever och ständigt reproduceras.

Författarna sätter in aktörerna i idéhistoriska, politiska och ekonomiska sammanhang och visar hur idéerna använts i politiska syften. Snillet, innovatören och entreprenören blir förebilder i debatter om allt ifrån skolfostran av barn och lanseringar av akademiska initiativ till satsningar på teknikdrivna företag.

Artikelnr: 9789187351242 Kategorier: ,
Författare

Staffan Bergwik är docent i idé- och lärdomshistoria, verksam vid Institutionen for litteraturvetenskap och idéhistoria vid Stockholms universitet. Han disputerade vid Uppsala universitet på avhandlingen Framtidsskaparna. Vetenskapens ungdomskultur vid svenska läroverk 1930-1970 (2005). Hans forskning behandlar naturvetenskapernas och teknikens moderna kulturhistoria. För närvarande driver han ett forskningsprojekt om vetenskapliga känslor under den moderna epoken. Han har tidigare också publicerat studier om genus och vetenskapliga familjebildningar i det tidiga 1900-talets naturvetenskaper liksom om vetenskapens och teknikens mediehistoria.

Webbsidahttp://www.su.se/profiles/stbe7607-1.195402

Michael Godhe är verksam vid Campus Norrköping, Linköpings universitet, och undervisar vid Kultur, samhälle och mediegestaltningsprogrammet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur. Han disputerade vid tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, på den idéhistoriska studien Morgondagens experter. Tekniken, ungdomen och framsteget i populärvetenskap och science fiction i Sverige under det långa 1950-talet (2003). Han har också varit redaktör for antologierna Frigörare? Moderna svenskasamhällsdrömmar (2005, tillsammans med Martin Kylhammar) och Möjliga världar. Tekniken, vetenskapen och science fiction (2010, tillsammans med Jonas Ramsten).

Webbsidahttps://www.isak.liu.se/ksm/presentation?l=sv

Anders Houltz är docent i teknik- och vetenskapshistoria, verksam vid Blekinge tekniska högskola. Han disputerade vid Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, Kungliga Tekniska högskolan, på avhandlingen Teknikens tempel. Modernitet och industriarv på Göteborgsutställningen 1923 (2003). Houltz forskning behandlar teknikens och industrins kulturhistoria, museer, utställningar och medialisering, materiell och visuell kultur. Hans senaste studie analyserar polarmuseer, narration och representation i de nordiska länderna i ett historiskt perspektiv.

Webbsidahttp://naringslivshistoria.se/en/medarbetare/anders-houltz/

Magnus Rodell är docent i idéhistoria och verksam vid Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola. Han disputerade vid Institutionen for idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, på avhandlingen Att gjuta en nation. Statyinvigningar och nationsformering i Sverige vid 1800-talets mitt (2002). Hans forskning har handlat om monument, nationsformering, materiell kultur, historiebruk och skapandet av kulturella gränser. For närvarande arbetar Rodell med ett projekt om det svenska nationaldagsfirandets medie- och kulturhistoria 1893–2005.

Webbsida: https://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_personal_profil_sv_701451

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Anders Houltz, Magnus Rodell, Michael Godhe, Staffan Bergwik

ISBN

978-91-87351-24-2

Pris

229 kr

Sidantal

240 sid

Titel

Svensk snillrikhet?: Nationella föreställningar om entreprenörer och teknisk begåvning 1800–2000

Utgiven

2014