Det villrådiga samhället

239.00 kr

Kungliga Vetenskapsakademiens politiska och ekonomiska ideologi, 1739–1792
Mathias Persson

Kungliga Vetenskapsakademien var en viktig institution i 1700-talets Sverige. Den samlade vetenskapsmän och lärda verksamma inom ett brett spektrum av ämnen. Men organisationen hade även nära band till eliten och makthavarna.

Det villrådiga samhället belyser idéhistorikern Mathias Persson akademiens politiska och ekonomiska synsätt under åren 1739–1792 mot bakgrund av dess täta förbindelser med samhällsledningen inte minst det under frihetstiden dominerande hattpartiet. Han visar att Vetenskapsakademien överlag hade en slagsida åt det traditionella och att ledamöternas syn på samhället var påtagligt färgad av kopplingarna till makten. Akademimedlemmar förde samtidigt fram nya idéer i linje med tidens tilltagande betoning av såväl spontan samhällsutveckling som individens förmåga att ta eget ansvar.

Författaren konstaterar också att akademiens ledamöter tillskrev sig själva en viktig roll i det samhällsförbättrande projekt som de målade upp och bidrog till.

[…] the book points at the very interesting interactions between the academy of sciences and the political elite and the implications of these connections at an ’ideological’ level.

Charlotta Wolff, Scandinavian Economic History Review, DOI: 10.1080/03585522.2021.2013310

Artikelnr: 9789188909442 Kategorier: ,
Författare

Mathias Persson är filosofie doktor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet och har ägnat sig åt olika aspekter av det svenska 1700-talet, främst transnationellt idéutbyte och föreställningar om ”det andra”.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Mathias Persson

Illustrerad

Illustrerad i färg

ISBN

978-91-88909-44-2

Pris

239 kr

Sidantal

340 sid

Titel

Det villrådiga samhället: Kungliga Vetenskapsakademiens politiska och ekonomiska ideologi, 1739–1792

Utgiven

2020

Press/bilder

Press/bilder