Vetenskapens sociala strukturer

229.00 kr

Sju historiska fallstudier om konflikt, samverkan och makt

 

Sven Widmalm (red.)

Vetenskap, forskning, kunskap, lärande – detta är vanligt förekommande begrepp i dagens samhällsdiskussion. De används inte minst när globala ekonomiska frågor eller hot och risker debatteras.

Det sägs ofta att vi lever i ett kunskapssamhälle och vetenskapen står ständigt i blickpunkten när dagens ödesfrågor diskuteras. Men vad vet vi egentligen om forskningens utvecklingsmöjligheter, vad som formar den och hur den har fått sin nuvarande ställning?

Vetenskapens sociala strukturer utgår forskarna från den moderna diskussionen inom samhällsvetenskap och humaniora om hur vetenskapen formar och formas av samtidens strömningar.

I en inledande översikt diskuteras bland annat gränsdragning, samproduktion och nätverk. Analysen fördjupas sedan i sju historiska fallstudier som behandlar svensk vetenskap under främst 1900-talet.

I fallstudierna fokuserar författarna på villkoren för hur vetenskaplig kunskap tas upp och används för olika ändamål – inom industrin och tekniken men också i skolan och politiken. Texterna lyfter fram vetenskapens föränderliga karaktär över tiden och mellan olika vetenskapsområden.

I bokens efterord diskuteras hur vetenskapshistoriska studier kan användas i den allt intensivare forskningspolitiska diskussionen som länge präglats av historielöshet.

Artikelnr: 9789185509119 Kategorier: ,
Författare

Sven Widmalm är sedan 2010 professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Tidigare var han professor vid Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet. Hans forskning är vetenskapshistoriskt inriktad och behandlar ofta relationen mellan vetenskap och politik. Han sitter för närvarande i Uppsala universitets konsistorium och är medlem i flera akademier, bland annat Kungliga Vetenskapsakademien.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Sven Widmalm

Illustrerad

Illustrerad i svartvitt

ISBN

978-91-85509-11-9

Pris

229 kr

Sidantal

284 sid

Titel

Vetenskapens sociala strukturer: Sju historiska fallstudier om konflikt, samverkan och makt

Utgiven

2009