Att hasta mot undergången

249.00 kr

Anspråk, flyktighet, föreställning i debatten om konsumtion i Sverige 1730–1830
Leif Runefelt

Under 1700-talet och tidigt 1800-tal förändrades inköpsvanorna drastiskt i Sverige: ett konsumtionssamhälle började ta form. En rad nya varor som kaffe, te, porslin, bomull och exotiska textilfärger gjorde succé. Ett urbant mode och sällskapsliv växte fram och krävde både tid och pengar. Gradvis fick nymodigheterna människorna, och därmed även samhället, att ändras.

Att hasta mot undergången analyserar idéhistorikern Leif Runefelt debatten om konsumtion 1730–1830. Han belyser hur de nya varorna och beteendena uppfattades som hot mot samhällsordningen eftersom de ofta bröt mot ståndssamhällets regler. Ordningen var hierarkisk och skillnader skulle vara tydliga: man skulle klä och bete sig i enlighet med sin sociala ställning. Det rådde starka uppfattningar om vad som var lämpligt eller olämpligt för olika individer. Genom nymodigheterna kunde människor iscensätta sig själva på sätt som inte svarade mot de förväntningar som fanns på dem. Därmed uppkom en moralisk fråga: vad var rätt, och vad var fel? Frågan fick också en politisk dimension eftersom överträdelser var ett potentiellt hot mot samhället. Den nya konsumtionsivern innebar kanske att hela samhället gick mot sin undergång?

I boken får vi följa den intensiva debatt som fördes på era olika arenor. Pressen och litteraturen befolkades plötsligt av härmapor, fjollor, sprätthökar, kaffedrickare, götiska bönder och andra typkaraktärer. Figurerna hade specifika retoriska funktioner i kritiken av konsumtionen, och i centrum stod människans förställning som det avgörande problemet.

Artikelnr: 9789187675362 Kategorier: ,
Författare

Leif Runefelt är professor i idéhistoria vid Södertörns högskola. Hans forskning har huvudsakligen fokuserat på svenska eliters tankevärld under förmodern tid. Runefelt disputerade 2001 på avhandlingen Hushållningens dygder. Affektlära, hushållningslära och ekonomiskt tänkande under svensk stormaktstid. Han har även publicerat Dygden som välståndets grund. Dygd, nytta och egennytta i frihetstidens ekonomiska tänkande (2005), antologin Svensk mosskultur om mossodling, torvmarksexploatering och landskapsförändring i Sverige 1750–2000 (2008/2010) samt en studie över den svenska herrgårdskulturens uppfattningar om sig själv och sitt lokalsamhälle, En idyll försvarad. Ortsbeskrivningar, herrgårdskultur och den gamla samhällsordningen 1800–1860 (2011). Hans senaste bok, Att hasta mot undergången. Anspråk, flyktighet, förställning i debatten om konsumtion i Sverige 1730–1830 utkom år 2015.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Leif Runefelt

Illustrerad

Illustrerad i färg

ISBN

978-91-87675-36-2

Pris

249 kr

Sidantal

368 sid

Titel

Att hasta mot undergången: Anspråk, flyktighet, förställning i debatten om konsumtion i Sverige 1730–1830

Utgiven

2015

Press/bilder

Press/bilder