Förmoderna livshållningar

249.00 kr

Dygder, värden och kunskapsvägar från antiken till upplysningen

 

Marie Lindstedt Cronberg & Catharina Stenqvist (red.)

Vad är meningen med livet? Människan har i alla tider försökt finna en meningsfull plats i vardagen. Drivkrafter som vänskap, kärlek och heder; filosofier som stoicism och dygder som tålamod, klokhet eller sexuell ärbarhet kan vara stöttepelare i livets irrgångar.

Förmoderna livshållningar beskriver historiker, idéhistoriker och religionsfilosofer hur den moderna människan orienterat sig i tillvaron och tänkt kring livets mening. Författarna belyser tankar om livet hos människor i förmodern tid, och hur de tog sig uttryck i existensiella, moraliska, etiska och politiska sammanhang.

Förmoderna livshållningar uppvisar en spännande blandning av föränderlighet och konstans i människans livshållningar. Somligt är välbekant och tillmäts fortfarande relevans, annat har omstöpts eller helt fallit i glömska. I alla tider har exempelvis kärlek och vänskap uppfattats som något väsentligt, även om betydelsen har ändrat karaktär över tiden.

Artikelnr: 9789185509065 Kategorier: , ,
Författare

Marie Lindstedt Cronberg är docent i historia och arbetar som forskare och lärare vid Historiska institutionen i Lund. Hennes forskningsprofil utgår från ett intresse för genus, rätt, kulturhistoria och förändringar i människors värderingar över tid.

Catharina Stenqvist är professor och ämnesföreträdare i religionsfilosofi och arbetar med undervisning, forskning och forskarutbildning i religionsfilosofi vid Lunds universitet. I fokus står intresset för religiös erfarenhet och människans existentiella situation.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Catharina Stenqvist, Marie Lindstedt Cronberg

ISBN

978-91-85509-06-5

Pris

249 kr

Sidantal

349 sid

Titel

Förmoderna livshållningar: Dygder, värden och kunskapsvägar från antiken till upplysningen

Utgiven

2009