Det forskningspolitiska laboratoriet

219.00 kr

Förväntningar på vetenskapen 1900–2010

 

Anna Tunlid & Sven Widmalm (red.)

Förväntningarna på naturvetenskaplig, medicinsk och teknisk forskning är högt ställda i dagens samhälle. Statliga och privata finansiärer, näringsliv och allmänhet förväntar sig att de stora resurser som satsas på forskningen ska ge ny grundläggande kunskap men även skapa ekonomisk tillväxt och förbättra livskvalitet och hälsa.

Även om förväntningarna har skruvats upp är dessa tankegångar inte nya. Sedan andra världskriget har staten försökt styra vetenskapen så att den kan uppnå sina dubbla syften. I arbetet har politiken samverkat med ledande forskare och representanter för det svenska näringslivet.

I Det forskningspolitiska laboratoriet diskuterar en grupp forskare hur förväntningarna på vetenskapen har utvecklats från 1900-talet tills idag. Bokens fallstudier beskriver den parallella utvecklingen av forskning och forskningspolitik och fokuserar på på förväntningarnas betydelse. Boken ger dessutom en översikt över forskningspolitikens utveckling och synliggör därigenom de långa linjerna i dess historia.

Artikelnr: 9789188168429 Kategorier: , ,
Beskrivning

Anna Tunlid är forskare vid avdelningen för idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet. Hennes forskningsinriktning är vetenskapshistoria och hon har bland annat intresserat sig för framväxten och utvecklingen av nya forskningsfält, samt hur detta samspelar med de forskningspolitiska förutsättningarna. För närvarande arbetar hon med ett projekt om utvecklingen av medicinsk genetik och hur denna kunskap har omsatts i genetisk rådgivning inom sjukvården.

Sven Widmalm är sedan 2010 professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Tidigare var han professor vid Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet. Hans forskning är vetenskapshistoriskt inriktad och behandlar ofta relationen mellan vetenskap och politik. Han sitter för närvarande i Uppsala universitets konsistorium och är medlem i flera akademier, bland annat Kungliga Vetenskapsakademien.

Fotograf: Vendela Parrow

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Anna Tunlid, Sven Widmalm

ISBN

978-91-88168-42-9

Pris

219 kr

Sidantal

185 sid

Titel

Det forskningspolitiska laboratoriet: Förväntningar på vetenskapen 1900–2010

Utgiven

2016

Press/bilder

Press/bilder