Den magiska spegeln

259.00 kr

Kvinnan och varan i pressens annonser 1870–1914
Leif Runefelt

Vid sekelskiftet 1900 lades grunden för ett självklart inslag i vårt moderna liv: reklambilden. Industrialismens otaliga produkter skulle säljas med en teckning eller ett foto – cyklar, blusar, tvålar, tidningar, underkläder och allt möjligt som skulle säljas i mängd. I Den magiska spegeln undersöker Leif Runefelt idealbilder av kvinnan i annonserna i denna den svenska bildsatta annonsens genombrottstid. Han analyserar det första skedet av vår egen kapitalistiska konsumtionskultur, där valen mellan olika varor står i centrum för hur vi skapar oss själva som individer.

Konstruktionen av kvinnan som aktiv konsument, som flitigt arbetande i hem och på kontor och som sexualiserat objekt kom redan då att bli en väsentlig del av kapitalismens språk. Reklamens kvinna var ung och vacker, ibland självständig men oftare underordnad – bilderna både förstärkte och utmanade samtida ideal.

Reklamen var en magisk spegel i vilken konsumenten såg sin potential om hon valde rätt. Den speglade inte bara sin tid utan formade såväl sin samtid som framtiden – vår tid.

Artikelnr: 9789188661890 Kategorier: ,
Författare

Leif Runefelt är professor i idéhistoria vid Södertörns högskola. Hans forskning har huvudsakligen fokuserat på svenska eliters tankevärld under förmodern tid. Runefelt disputerade 2001 på avhandlingen Hushållningens dygder. Affektlära, hushållningslära och ekonomiskt tänkande under svensk stormaktstid. Han har även publicerat Dygden som välståndets grund. Dygd, nytta och egennytta i frihetstidens ekonomiska tänkande (2005), antologin Svensk mosskultur om mossodling, torvmarksexploatering och landskapsförändring i Sverige 1750–2000 (2008/2010) samt en studie över den svenska herrgårdskulturens uppfattningar om sig själv och sitt lokalsamhälle, En idyll försvarad. Ortsbeskrivningar, herrgårdskultur och den gamla samhällsordningen 1800–1860 (2011). Hans senaste bok, Att hasta mot undergången. Anspråk, flyktighet, förställning i debatten om konsumtion i Sverige 1730–1830 utkom år 2015.

Information
Författare

Leif Runefelt

Boktyp

Inbunden

Illustrerad

Rikt illustrerad

ISBN

978-91-88661-89-0

Pris

259 kr

Sidantal

352 sid

Titel

Den magiska spegeln: Kvinnan och varan i pressens annonser 1870–1914

Utgiven

2019

Press/bilder

Press/bilder