Fostran i purpur

250.00 kr

De karolinska kronprinsarnas lärare och undervisning
Andreas Hellerstedt

Purpurfärgen har ända sedan antiken förknippats med kejsares och kungars makt. I 1600-talets Sverige beskrevs den ideale härskaren med just en klädmetafor: fursten skulle ”rätt känna och bära sin purpur”. Kungen skulle alltså vara fostrad att regera rättvist i sitt rike och samtidigt bevara sin ställning gentemot fiender. Sådana var de verkligt kungliga dygderna.

Hur skulle då blivande kungar som Karl XI och Karl XII utbildas för att få dessa ideala egenskaper? Idéhistorikern Andreas Hellerstedt beskriver de tankar om bildning, fursteuppfostran och statskonst som formulerades i Sverige under andra halvan av 1600-talet. I fokus står texter av Emund Figrelius och Andreas Norcopensis som båda undervisade just de två prinsarna. Skrifterna målar upp bilden av ”hjältar” – alltså kungar och envåldshärskare – som av naturen särskilt lämpade för konsten att härska.

Hellerstedts studie ger en ny bild av samtidens vurm för kungligt envälde. Den byggde på en politisk ideologi som beskrev hur fursten skulle verka för det allmänna bästa, och att samhällets väl i praktiken inte kunde skiljas från regentens egen överlevnad. Eftersom kungar ansågs besitta ett ovanligt skarpt förnuft och därför förstod sig på saker bättre än andra, menade man att de också hade rätt att sätta sig över konventionell moral.

Artikelnr: 978-91-89361-43-0 Kategorier: , , ,
Beskrivning

Andreas Hellerstedt är docent i idéhistoria och lektor i historia vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Hans forskning har bland annat berört dygdebegreppets historia, 1700-talets offentliga avrättningar, furstespeglarnas utveckling från antiken till 1600-talet och synen på djurs rättigheter vid 1700-talets början.

Andreas disputerade 2009 på avhandlingen Ödets teater: Ödesföreställningar i Sverige vid 1700-talets början, som belönades med Johan Nordströms och Sten Lindroths pris. Han har därefter varit redaktör/medredaktör för volymerna Dödens idéhistoria (2022), Virtue Ethics and Education from Late Antiquity to the Eighteenth Century (2018), Shaping Heroic Virtue (2015) och Lärda samtal (2014). Han är ledamot i styrelsen för Karolinska förbundet.

Foto: Maria Andersson

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Andreas Hellerstedt

Sidantal

256 sid

ISBN

978-91-89361-43-0

Pris

250 kr

Titel

Fostran i purpur. De karolinska kronprinsarnas lärare och undervisning

Utgiven

2022

Press/bilder

Press/bilder

Pressmeddelande