Historia som kunskap

209.00 kr

Innehåll, mening och värden i möten med historia

 

Niklas Ammert

Vad kan man när man kan något om historia? Vad är viktigt att kunna och hur lär man sig det? Ungdomar möter historia överallt: i skolan, familjen, media och samhället runtom. Men hur uppfattar eleverna mening och värden i relation till historiska förhållanden och händelser?

Historia som kunskap belyser historiedidaktikern Niklas Ammert dessa frågor, såväl teoretiskt som empiriskt. Han studerar svenska ungdomar och lärare och de situationer i vilka kunskap om historia kommuniceras och brukas, framför allt i skolsammanhang. Eleverna själva, deras uppfattningar om och möten med historia är hans primära fokus. Boken vänder sig till lärare, lärarstudenter, forskare och alla med intresse för historia och didaktik i kombination. Ammert gör nedslag längs den didaktiska kedjan – från kursplaner via läroböcker till den enskilda elevens värld. Vad är meningsfullt för ungdomar när det gäller historia? Hur arbetar de med historia i skolan och hur kan de bäst tillgodogöra sig kunskapen?

Artikelnr: 9789187351372 Kategorier: ,
Författare

Niklas Ammert, f. 1968, är docent i historia och lektor i historia med inriktning utbildningsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Ammert undervisar främst i historiedidaktik inom lärarutbildningen. Hans forskning rör sig inom det historiedidaktiska fältet och behandlar hur människor möter historia, hur historia används och har använts i undervisningen, samt kultursektorns uttryck och samhällsdebatten.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Niklas Ammert

ISBN

978-91-87351-37-2

Pris

209 kr

Sidantal

176 sid

Titel

Historia som kunskap: Innehåll, mening och värden i möten med historia

Utgiven

2013