Mathias Persson

Mathias Persson

Mathias Persson är filosofie doktor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet och har ägnat sig åt olika aspekter av det svenska 1700-talet, främst transnationellt idéutbyte och föreställningar om ”det andra”.

Foto: Maria Tiger Bodlund

Böcker

Det villrådiga samhället

Kungliga Vetenskapsakademiens politiska och ekonomiska ideologi, 1739–1792
Mathias Persson

Kungliga Vetenskapsakademien var en viktig institution i 1700-talets Sverige. Den samlade vetenskapsmän och lärda verksamma inom ett brett spektrum av ämnen. Men organisationen hade även nära band till eliten och makthavarna.

Läs mer »